Varsel till Arbetsförmedlingen

Om fem eller flera anställda samtidigt ska sägas upp måste arbetsgivaren varsla arbetsförmedlingen om detta. Arbetsgivaren ska också varsla om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst 20 personer.

Varslet kan göras i samband med att MBL-förhandlingar om driftsinskränkningar inleds. 

Observera att varsel inte påverkar möjligheten att verkställa uppsägningar.

Varsel görs via Arbetsförmedlingens webbplats, se länk nedan.