Arbetsgivarens skyldigheter

Dina skyldigheter som arbetsgivare

Arbetsgivaren har, enligt Arbetsmiljölagen, skyldighet ur ett arbetsmiljöhänseende att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra och att minska ohälsa och olycksfall. Detta är ett långtgående ansvar. Kravet på åtgärder varierar utifrån typen av verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Konkret kan man säga att arbetsgivaren är skyldig att uppdatera sig och att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att:

  • Undersöka
  • Bedöma risker (skriftligen)
  • Vidta åtgärder som behövs
  • Kontrollera och löpande utvärdera ovan

Det är viktigt att du som arbetsgivare håller dig uppdaterad och involverar skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Samt håller arbetstagare informerade och uppdaterade om hur arbetsgivaren bedömer situationen.

Vad kan det vara fråga om för åtgärder rent konkret?

Det beror på typen av verksamhet som bedrivs. Följ Folkhälsomyndighetens information. Det finns inget som hindrar att du som arbetsgivare går längre här.

  • Inför grundläggande hygienkontroll
  • Rutiner kring social hantering. Hur ska möten ske, via telefon, video?
  • Resor. Behöver reseinstruktioner införas?
  • Ta anställdas oro på allvar, bemöt och hantera
  • Utfärda tydliga policies

Titta gärna på vårt webinar som handlar om de vanligaste frågeställningarna för dig som arbetsgivare under en pandemil.