Återgång till arbetsplatsen

Vad du som arbetsgivare bör tänka på när ni ska till att börja öppna upp arbetsplatsen igen.

Slopade restriktioner med anledning av covid 19

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

På många arbetsplatser har de anställda arbetat hemifrån under lång tid och nu planerar många arbetsgivare för att kunna börja öppna upp igen. Vad bör du som arbetsgivare tänka på? 

Arbetsgivaralliansens rådgivare Jenny Stake Fredriksson berättar i denna film om vad du som arbetsgivare bör tänka på:

Det är viktigt att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet med att minimera smittspridning. Ta fram en risk och konsekvensanalys tillsammans med skyddsombud och/eller fackombud för att den ska bli så bra som möjligt. Gör också en checklista att tänka på innan och under tiden medarbetare är på väg tillbaka till kontoret. Den kan bland annat innehålla:

Allmänt

Vem och när informeras det om tidpunkt för tillbakagång?

Vem vänder man sig till när man har frågor, synpunkter, klagomål på hanteringen kopplat till covid-19 på arbetsplatsen?

Vem ansvarar för informationen till medarbetare och var kan man finna informationen?

Vem ansvarar för förberedelser för återgång? T.ex. ta tillvara specifika behov från både verksamheten och enskilda medarbetare.

Uppmuntra medarbetare att komma med synpunkter, förslag och vem som de ska gå till.

Ska alla medarbetare tillbaka samtidigt eller kan man vara flexibel? Finns det möjlighet för medarbetare att fortsätt arbeta hemma och hur ska det hanteras?

Finns det flexibilitet med arbetstider så att man i möjligaste mån kan undvika ”rusningstrafik” om medarbetare åker kommunalt?

Förberedelse av arbetsplatsen

Hur säkrar vi upp att det blir städat och främst på de ytor som har mest beröring? Förutom kök, badrum, skåp kan kopiatorer ha hög beröring.

Behöver vi skyltar som påminner om handhygien m.m.?

Hur informerar vi våra semestervikarier? Personal på allmän visstidsanställning som rings in vid behov? 

Arbetsplatsen

Se över hur det är möblerat på kontoret? Går det att skapa distans mellan skrivborden? Bygga/sätta tillfälliga väggar mellan skrivborden?

Likaså i personalutrymmen, hur kan vi se till att det inte är för mycket folk samtidigt i dessa utrymmen? Se över lunchscheman?

Skapa möjligheter för virtuella möten. Går det att boka större mötesrum fast ni inte är så många? 

Anställdas hälsa

Uppmuntra medarbetarna att övervaka sig själva och påminn om att stanna hemma vid minsta symtom

Ta deras oro på allvar, prata med dem.

Har du frågor?

Har du funderingar eller behöver rådgivning om hur du ska agera som arbetsgivare, tveka inte att ta kontakt med din personliga rådgivare på Arbetsgivaralliansen. Om hen inte finns tillgänglig kan du alltid kontakta vår Arbetsgivarjour på tfn. 010-288 15 00 eller e-post