Återgång till arbetsplatsen

När de allmänna coronarestriktionerna nu slopas är det viktigt att du som arbetsgivare håller dig uppdaterad på vad som gäller vid återgång till arbetsplatsen för att minimera smittspridning.

Slopade restriktioner från den 29 september

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avvecklas från och med den 29 september 2021. Det innebär också att rekommendationerna kring distansarbete försvinner den 29 september.

Här har vi samlat det du som arbetsgivare behöver tänka på vid återgång till arbetsplatsen.

Vilken lagstiftning måste följas och vad säger den?

Den huvudsakliga lagstiftning som finns att tillgå är Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsmiljöföreskrifterna säger att arbetsgivaren ska arbeta systematiskt för att förebygga smitta och måste göra riskbedömningar. Föreskrifter att särskilt hålla ögonen på är:

Riskbedömning

Som arbetsgivare ska du inför återgången till arbetsplatsen göra en riskbedömning med hänsyn till de speciella risker som uppstår på grund av coronaviruset. Gör gärna riskbedömningen i samverkan med skyddsombud och lokala facket för att den ska bli så bra som möjligt. Vid denna riskbedömning ska Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens föreskrifter vara vägledande. 

I arbetet bör du som arbetsgivare särskilt planera:

 • Vem som ska återvända och när
 • Huruvida det finns medarbetare som tillhör riskgrupp
 • Om det finns nödvändig skyddsutrustning
 • Om det krävs extra städning av lokalerna
 • Om det finns möjlighet till social distansering

Ta fram en risk och konsekvensanalys tillsammans med skyddsombud och/eller fackombud för att den ska bli så bra som möjligt. Gör också en checklista att tänka på innan och under tiden medarbetare är på väg tillbaka till kontoret. Den kan bland annat innehålla:

Allmänt

 • Vem och när informeras det om tidpunkt för tillbakagång?
 • Vem vänder man sig till när man har frågor, synpunkter, klagomål på hanteringen kopplat till covid-19 på arbetsplatsen?
 • Vem ansvarar för informationen till medarbetare och var kan man finna informationen?
 • Vem ansvarar för förberedelser för återgång? T.ex. ta tillvara specifika behov från både verksamheten och enskilda medarbetare.
 • Uppmuntra medarbetare att komma med synpunkter, förslag och vem som de ska gå till.
 • Ska alla medarbetare tillbaka samtidigt eller kan man vara flexibel?
 • Finns det möjlighet för medarbetare att fortsatt arbeta hemma och hur ska det hanteras?

All personal ska känna till riskbedömningen

Vilka skyddsåtgärder som behövs kan variera mycket beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Men det är viktigt att all personal får kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och om arbetet kräver skyddsutrustning. Många arbetsgivare väljer att erbjuda sina anställda antikroppstester. Däremot kan du som arbetsgivare inte tvinga någon att göra ett sådant test.

Tänk på det här för att förebygga smittrisker på arbetsplatsen:

 • Om din personal arbetat hemifrån, förbered för stegvis återgång till arbetsplatsen.
 • Se till att medarbetana har förutsättningar att minimera trängsel.
 • Underlätta, om det är möjligt, för medarbetare att inte behöva resa kollektivt till och från jobbet under rusningstid. Uppmuntra till alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil till arbetsplatsen.
 • Överväg personliga arbetsredskap och egen utrustning.
 • Städa arbetsplatsen noggrant och se till att det finns tvål och handsprit på i gemensamma utrymmen.

Råd till den som inte är vaccinerad

Råden till personer som inte är fullvaccinerade är mer omfattande eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra. Att godkänna att en anställd vid behov kan vaccinera sig under arbetstid kan vara ett sätt för en arbetsgivare att underlätta för anställda att följa de kvarstående allmänna råden.

Förberedelse av arbetsplatsen

Hur säkrar vi upp att det blir städat och främst på de ytor som har mest beröring? Förutom kök, badrum, skåp kan kopiatorer ha hög beröring.

Behöver vi skyltar som påminner om handhygien m.m.?

Se över hur det är möblerat på kontoret? Går det att skapa distans mellan skrivborden? Bygga/sätta tillfälliga väggar mellan skrivborden?

Likaså i personalutrymmen, hur kan vi se till att det inte är för mycket folk samtidigt i dessa utrymmen? Se över lunchscheman?

Skapa möjligheter för virtuella möten. Går det att boka större mötesrum fast ni inte är så många? 

Anställdas hälsa

Uppmuntra medarbetarna att övervaka sig själva och påminn om att stanna hemma vid minsta symtom

När ni gör riskbedömningen tänk särskilt på om ni har anställda som är väldigt rädda för smitta eller som är ovaccinerade, ta deras oro på allvar, prata med dem.

Lyssna till Arbetsgivaralliansens rådgivare

Arbetsgivaralliansens rådgivare Jenny Stake Fredriksson berättar i denna film om vad du som arbetsgivare bör tänka på:

Myndigheternas information kring återgång till arbetsplatsen

Länkar till ytterligare information hos Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten hittar du via länkar nedan.

>> Folkhälsomyndighetens information till arbetsgivare

>> Arbetsmiljöverkets information till arbetsgivare

Har du frågor?

Har du funderingar eller behöver rådgivning om hur du ska agera som arbetsgivare, tveka inte att ta kontakt med din personliga rådgivare på Arbetsgivaralliansen. Om hen inte finns tillgänglig kan du alltid kontakta vår Arbetsgivarjour på tfn. 010-288 15 00 eller e-post