Den anställdes skyldigheter

Alla har en generell skyldighet att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp. Det finns olika situationer där detta kan ställas på sin spets arbetsrättsligt.

Ha dock i bakhuvudet att det är arbetsgivaren som som leder och fördelar arbetet. Såväl arbetsledningsrätten som arbetsskyldigheten kan begränsas utifrån det förebyggande arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren är skyldig att bedriva. Arbetsmiljön kan sätta gränser för arbetsledningen, i den mening att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra olycksfall och ohälsa.

Kan en anställd stanna hemma från jobbet om hen är orolig för att smittas?

Huvudregeln är att arbetsgivaren bestämmer var arbetet ska utföras, om det är hemma eller på arbetsplatsen. Det kan en anställd inte bestämma själv, utan det måste arbetsgivaren godkänna.

Vad gäller om en anställd inte kan komma till jobbet på grund av att förskolor eller skolor håller stängt?

Då kan den anställda till exempel jobba hemifrån, ta tjänstledigt eller semester. Om en anställd inte kan komma till jobbet av det här skälet kan det inte ses som olovlig frånvaro, men den anställda har inte rätt till lön om hen inte kan arbeta.