Karensavdrag

Tillfällig ersättning för karens gäller för perioden 11 mars 2020 till och med 30 september 2021.

211207 Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Det gäller:

  • ersättning för karens,
  • ersättning för riskgrupper,
  • vab vid skolstängning,
  • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.
  • Dessutom föreslår regeringen att kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning slopas.

Samtidigt föreslår regeringen att återinföra de tillfälliga reglerna kopplade till ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala.

Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler.

Det innebär att du just nu bara kan ansöka om ersättning för karens eller ersättning för riskgrupper till och med 30 september 2021.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet.

Tidigare regler vid karens under pandemin

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen har beslutat att ersättning för karensavdrag ska gälla från och med den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021. Det innebär att den som fått ett karensavdrag på sin lön under den perioden får ersättning från Försäkringskassan.

För att ha rätt till ersättning behöver Försäkringskassan ansökan senast 31 december 2021.

Med anledning av coronaviruset meddelade regeringen att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Arbetsgivaren gör karensavdrag på vanligt sätt och betalar därefter sjuklön fram till dag 14. Om arbetstagaren blivit sjuk igen inom fem kalenderdagar görs inget nytt karensavdrag.

Staten kompenserar tillfälligt för karensavdraget med anledning av coronaviruset så att människor stannar hemma vid sjukdom. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Ersättning kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen. 

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna, oavsett vald karens. Ansökan måste göras hos Försäkringskassan. Om en person kombinerar egen verksamhet med annat arbete kommer ersättning under de första 14 dagarna att lämnas.

För övriga än de som får sjuklön eller har egen verksamhet och har en sjukpenninggrundande inkomst gäller att sjukpenning lämnas utan karensavdrag. Detta gäller till exempel för anställda som inte har rätt till sjuklön och arbetslösa.

>> Länk till Försäkringskassan  
>> Länk till info från regeringen   
>> Frågor & Svar på regeringens webbplats

Är det arbetsgivaren som får ersättning av Försäkringskassan eller är det arbetstagaren? Hur anmäls karensdagen – är det arbetsgivaren eller arbetstagaren?

Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt enligt gällande kollektivavtal. 

Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan