Karensavdrag avskaffas

Sedan mars 2020 har regeringen beslutat att karensdagen (karensavdraget) tillfälligt ska slopas.

Med anledning av coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Regelverket gäller från den 11 mars 2020 till och med den 28 februari  2021. 

Arbetsgivaren gör karensavdrag på vanligt sätt och betalar därefter sjuklön fram till dag 14. 
Om arbetstagaren blir sjuk igen inom fem kalenderdagar görs inget nytt karensavdrag.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Staten kompenserar tillfälligt för karensavdraget med anledning av coronaviruset så att människor stannar hemma vid sjukdom. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Ersättning kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen. 

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna, oavsett vald karens. Ansökan måste göras hos Försäkringskassan. Om en person kombinerar egen verksamhet med annat arbete kommer ersättning under de första 14 dagarna att lämnas.

För övriga än de som får sjuklön eller har egen verksamhet och har en sjukpenninggrundande inkomst gäller att sjukpenning lämnas utan karensavdrag. Detta gäller till exempel för anställda som inte har rätt till sjuklön och arbetslösa.

>> Länk till Försäkringskassan  
>> Länk till info från regeringen   
>> Frågor & Svar på regeringens webbplats

Är det arbetsgivaren som får ersättning av Försäkringskassan eller är det arbetstagaren? Hur anmäls karensdagen – är det arbetsgivaren eller arbetstagaren?

Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt enligt gällande kollektivavtal. 

Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan