Karensavdrag avskaffas

Under en presskonferens 11 mars 2020 meddelade regeringen att karensdagen (karensavdraget) tillfälligt ska slopas.

Med anledning av coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. 

Är det arbetsgivaren som får ersättning av Försäkringskassan eller är det arbetstagaren? Hur anmäls karensdagen – är det arbetsgivaren eller arbetstagaren?

Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt enligt gällande kollektivavtal. 

Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan 

>> Länk till Försäkringskassan 

>> Länk till info från regeringen  
>> Frågor & Svar på regeringens webbplats