Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Sista chansen att söka stöd för korttidsarbete

Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som har gällt under 2021 upphör nu den 30 september. Då ansökan endast kan göras för fyra månader tillbaka i tiden är sista dagen att söka stöd för juni månad är den 31 oktober.

Om du vill söka stöd för juli, augusti och september ska du göra det senast i november.

Se ytterligare information på Tillväxtverkets webbplats>>

Hos Tillväxtverket  läser du mer och ansöker om stöd >>

Kom ihåg när du ansöker 

  • Om du som arbetsgivare vill söka om ersättning för kompetensinsatser gör du det i samband med ansökan om korttidsarbete. Kom ihåg att du behöver ha kompetensinsatser reglerat i avtal.
  • Om du vet att ditt företag behöver stöd flera månader sök stöd redan nu.
  • Bifoga avtalen för korttidsarbete som ni har med de anställda. Har ni kollektivavtal ska ni bifoga både centralt och lokalt kollektivavtal avseende korttidsarbete.
  • Bifoga revisorsyttrande om du har lönekostnader för samtliga anställda på över 400 000 kr vid jämförelsemånaden.

Vad krävs för att nyttja korttidsarbete?

För att nyttja korttidsarbete krävs, som huvudregel, kollektivavtal om arbetstidsförkortningen. Arbetsgivaralliansen har tecknat avtal som möjliggör statligt stöd enligt den nya lagändringen. 

Via denna länk hittar du de avtal som är tecknade, med tillhörande bilagor, om korttidsarbete >> 

Observera att ni även måste ingå lokala avtal med samtliga fack som är parter på avtalsområdet kring vad som ska gälla för just er arbetsplats.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

  1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.
    (Källa: Tillväxtverket)

I tidigare regelverk har arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är  finansierad av allmänna medel inte varit berättigade att söka stöd för korttidsarbete. 

Efter det att riksdagens finansutskott behandlat ändringsbudgeten har beslutade riksdagen den 2 april att detta undantag stryks. Länk till riksdagsbeslutet >> 

Ideellt arbete omfattas inte av lokalt avtal om korttidsarbete eller Tillväxtverkets stöd, eftersom det inte räknas som lönearbete i juridisk mening. Här läser du mer om skillnaden mellan ideellt arbete och lönearbete. Fråga oss om du är osäker.

Behövs avtal med samtliga fackförbund?

Vilka fack ska jag förhandla med gällande korttidsarbete? Måste jag ingå överenskommelse med samtliga fack som uppräknas i just mitt kollektivavtal?

Ja, ni måste ingå lokala avtal med samtliga fack som är parter på avtalsområdet kring vad som ska gälla för just er arbetsplats.

Hur räknas arbetstiden vid röda dagar?

Det är många som undrar hur man ska räkna arbetstiden vid röda dagar. En anställd som har 40 timmars arbetsvecka och går ner 40% har då en arbetstid på 24 timmar per vecka. I en vecka med en röd dag, som t.ex. Kristi Himmelsfärdsdag, dras 20% ytterligare av (4,8 timmar). En sådan vecka har då 19,2 timmars arbetstid. Förutsättning för arbetstidsförkortningen är att den anställde är schemalagd den dagen.

Någon minskning av arbetstiden sker alltså inte för den som är schemalagd måndag till onsdag, om den röda dagen infaller på en torsdag.

Kom ihåg avstämningen

Hur går en avstämning till?

Tre månader efter att er första stödmånad påbörjats ska ni göra en avstämning. Om avstämningen inte skickas in i tid, är ni som arbetsgivare skyldiga att betala tillbaka tidigare beviljat stöd. I avstämningen ska det faktiska utfallet för korttidsarbetet sammanställas för stödperioden. Avstämningen kan resultera i att ni kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att ni blir återbetalningsskyldiga.

På Tillväxtverket läser du mer och gör din avstämning >>

Se film om hur avstämningen går till >>