Korttidsarbete

Arbetsgivaralliansen  har tecknat fler avtal om korttidsarbete  

De avtal som Arbetsgivaralliansen nu tecknat skapar förutsättningar att lokalt ingå avtal om korttidsarbete. Huruvida stöd sedan kommer att beviljas eller inte kan vi inte svara på. Stöd beviljas av Tillväxtverket som gör den bedömningen. Verksamhet måste själv undersöka huruvida er verksamhet omfattas av själva stödet eller ej. 

Korttidsarbete innebär att anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Korttidsstödet förlängs till den 30 juni 2021

Regeringen har meddelat att korttidstödet förlängs till och med den 30 juni 2021 och gäller retroaktivt från december 2020. Den nya lagstiftningen började gälla 15 februari 2021. Länk till nyheten >>

Det här gäller för stödet 2021

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal.

Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden december 2020 till sista juni 2021. Permitteringsnivåerna är fortsatt 20, 40 eller 60 procent. Januari till och med sista juni kan du söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. 

Tillväxtverket om korttidsarbete 2021>>

Tillväxtverket om förutsättningar för avtal i stödet 2021>>

Hos Tillväxtverket  läser du mer och ansöker om stöd >>

Kom ihåg när du ansöker 

  • Om du som arbetsgivare vill söka om ersättning för kompetensinsatser gör du det i samband med ansökan om korttidsarbete. Kom ihåg att du behöver ha kompetensinsatser reglerat i avtal.
  • Om du vet att ditt företag behöver stöd flera månader sök stöd redan nu. Du kan inte ändra din ansökan förrän vid avstämningen i juli.
  • Bifoga avtalen för korttidsarbete som ni har med de anställda. Har ni kollektivavtal ska ni bifoga både centralt och lokalt kollektivavtal avseende korttidsarbete.
  • Bifoga revisorsyttrande om du har lönekostnader för samtliga anställda på över 400 000 kr vid jämförelsemånaden.

Viktiga tidpunkter att hålla reda på

När du gör din ansökan kan du vid behov söka stöd för fyra månader retroaktivt. Söker du stöd i mars eller april kan du söka stöd från 1 december 2020 till 31 maj 2021. Söker du stöd i maj kan du söka stöd från 1 januari till 30 juni. Söker du stöd i juni kan du söka stöd från 1 februari till 30 juni.
Om du sedan vill söka mer stöd gör du det i samband med avstämningen 1 till 28 juli.

Viktigt att komma ihåg är att du inte kan komplettera din första ansökan med fler stödmånader utan bara kan göra det i avstämningen. I avstämningen kan du som längst söka retroaktivt från mars månad.

Observera att om du vill söka stöd för december 2020 måste du göra det före 30 april.

Gör Tillväxtverkets webbtest och ansök om stöd vid korttidsarbete >> 

Mer information om stöd vid korttidsarbete på Tillväxtverket >> 

Vad krävs för att nyttja korttidsarbete?

För att nyttja korttidsarbete krävs, som huvudregel, kollektivavtal om arbetstidsförkortningen. Arbetsgivaralliansen har tecknat avtal som möjliggör statligt stöd enligt den nya lagändringen. 

Via denna länk hittar du de avtal som är tecknade, med tillhörande bilagor, om korttidsarbete >> 

Observera att ni även måste ingå lokala avtal med samtliga fack som är parter på avtalsområdet kring vad som ska gälla för just er arbetsplats.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

  1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.
    (Källa: Tillväxtverket)

I tidigare regelverk har arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är  finansierad av allmänna medel inte varit berättigade att söka stöd för korttidsarbete. 

Efter det att riksdagens finansutskott behandlat ändringsbudgeten har beslutade riksdagen den 2 april att detta undantag stryks. Länk till riksdagsbeslutet >> 

Ideellt arbete omfattas inte av lokalt avtal om korttidsarbete eller Tillväxtverkets stöd, eftersom det inte räknas som lönearbete i juridisk mening. Här läser du mer om skillnaden mellan ideellt arbete och lönearbete. Fråga oss om du är osäker.

Behövs avtal med samtliga fackförbund?

Vilka fack ska jag förhandla med gällande korttidsarbete? Måste jag ingå överenskommelse med samtliga fack som uppräknas i just mitt kollektivavtal?

Ja, ni måste ingå lokala avtal med samtliga fack som är parter på avtalsområdet kring vad som ska gälla för just er arbetsplats.

Hur räknas arbetstiden vid röda dagar?

Det är många som undrar hur man ska räkna arbetstiden vid röda dagar. En anställd som har 40 timmars arbetsvecka och går ner 40% har då en arbetstid på 24 timmar per vecka. I en vecka med en röd dag, som t.ex. Kristi Himmelsfärdsdag, dras 20% ytterligare av (4,8 timmar). En sådan vecka har då 19,2 timmars arbetstid. Förutsättning för arbetstidsförkortningen är att den anställde är schemalagd den dagen.

Någon minskning av arbetstiden sker alltså inte för den som är schemalagd måndag till onsdag, om den röda dagen infaller på en torsdag.

Kom ihåg avstämningen

Hur går en avstämning till?

Tre månader efter att er första stödmånad påbörjats ska ni göra en avstämning. Om avstämningen inte skickas in i tid, är ni som arbetsgivare skyldiga att betala tillbaka tidigare beviljat stöd. I avstämningen ska det faktiska utfallet för korttidsarbetet sammanställas för stödperioden. Avstämningen kan resultera i att ni kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att ni blir återbetalningsskyldiga.

På Tillväxtverket läser du mer och gör din avstämning >>

Se film om hur avstämningen går till >>