Korttidsarbete

Arbetsgivaralliansen  har tecknat fler avtal om korttidsarbete  

De avtal som Arbetsgivaralliansen nu tecknat skapar förutsättningar att lokalt ingå avtal om korttidsarbete. Huruvida stöd sedan kommer att beviljas eller inte kan vi inte svara på. Stöd beviljas av Tillväxtverket som gör den bedömningen. Verksamhet måste själv undersöka huruvida er verksamhet omfattas av själva stödet eller ej. 

Korttidsarbete innebär att den anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid och där kostnaden delas av staten, verksamheten och anställda.

Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering. Den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från 16 mars. Regeringens förslag innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. 
>> Regeringens förslag om korttidsarbete   
>> Länk till Lagrådsremiss 

Det innebär också att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen). 
Ansökan om pengar ska lämnas till Tillväxtverket.

Utökat stöd 

Den 14 april meddelade regeringen att man föreslår att förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent. Förslaget innebar att detta skulle gälla under tre månader från den 1 maj 2020. >> Länk till Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förstärkningen innebar en utökning med ett fjärde steg med möjlighet att korttidspermittera anställda 80 procent under tre månader under tiden 1 maj till 31 juli 2020. 

Du kan söka korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli
Ytterligare info hos >>Tillväxtverket

Vad krävs för att nyttja korttidsarbete?

För att nyttja korttidsarbete krävs, som huvudregel, kollektivavtal om arbetstidsförkortningen. Arbetsgivaralliansen har tecknat avtal som möjliggör statligt stöd enligt den nya lagändringen. >> Via denna länk hittar du de avtal som är tecknade, med tillhörande bilagor, om kortidsarbete 

Observera att ni måste ingå överenskommelse med samtliga fack som är parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.  

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

  1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.
    (Källa: Tillväxtverket)

I tidigare regelverk har arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är  finansierad av allmänna medel inte varit berättigade att söka stöd för korttidsarbete. 

Efter det att riksdagens finansutskott behandlat ändringsbudgeten har riksdagen den 2 april beslutat att detta undantag stryks.  >> Länk till riksdagsbeslutet 

Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Behövs avtal med samtliga fackförbund?

Vilka fack ska jag förhandla med gällande korttidsarbete? Måste jag ingå överenskommelse med samtliga fack som uppräknas i just mitt kollektivavtal?

Ja, avtal behövs med samtliga parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.

Hur räknas arbetstiden vid röda dagar?

Det är många som undrar hur man ska räkna arbetstiden vid röda dagar. En anställd som har 40 timmars arbetsvecka och går ner 40% har då en arbetstid på 24 timmar per vecka. I en vecka med en röd dag, som t.ex. Kristi Himmelsfärdsdag, dras 20% ytterligare av (4,8 timmar). En sådan vecka har då 19,2 timmars arbetstid. Förutsättning för arbetstidsförkortningen är att den anställde är schemalagd den dagen.

Någon minskning av arbetstiden sker alltså inte för den som är schemalagd måndag-onsdag, om den röda dagen infaller på en torsdag.

Kortidsarbete och sänkta arbetsgivaravgifter?

Kommer det gå att kombinera korttidsarbete med sänkta arbetsgivaravgifter?

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna föreslås omfatta alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder föreslås få del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt

>> Länk till ytterligare information 

Kom ihåg avstämningen

Hur går en avstämning till?

Tre månader efter att er första stödmånad påbörjats ska ni göra en avstämning. Om avstämningen inte skickas in i tid, är ni som arbetsgivare skyldiga att betala tillbaka tidigare beviljat stöd. I avstämningen ska det faktiska utfallet för korttidsarbetet sammanställas för stödperioden. Avstämningen kan resultera i att ni kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att ni blir återbetalningsskyldiga. Ni får ett mejl från Tillväxtverket med en länk till tjänsten där ni ska göra avstämningen och söka eventuellt ytterligare stöd. Om ni vill ansöka om mer stöd, görs det i samband med avstämningen. Ni ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.

På Tillväxtverket läser du mer och gör din avstämning

Se film om hur avstämningen går till