Korttidsarbete

Arbetsgivaralliansen  har tecknat fler avtal om korttidsarbete  

De avtal som Arbetsgivaralliansen nu tecknat skapar förutsättningar att lokalt ingå avtal om korttidsarbete. Huruvida stöd sedan kommer att beviljas eller inte kan vi inte svara på. Stöd beviljas av Tillväxtverket som gör den bedömningen. Verksamhet måste själv undersöka huruvida er verksamhet omfattas av själva stödet eller ej. 

Korttidsarbete innebär att anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Korttidsstödet förlängs till den 30 juni 2021

Regeringen har meddelat att korttidstödet förlängs till den 30 juni 2021 och kommer gälla retroaktivt från december 2020. Detta kräver dock att Riksdagen godkänner lagförslaget. Om det sker så börjar den nya lagstiftningen gälla 15 februari 2021.  Länk till nyheten >>

Skillnader i stödet 2021

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal. 
Länk till info hos Tillväxtverket >> 

 

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid t.o.m. 31/12 2020

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

I det stöd för korttidsarbete som gäller under 2020 ska arbetstiden kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen). 

Ansökan om stöd ska lämnas till Tillväxtverket.

 

*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

Utökat stöd 

Under perioden maj, juni och juli 2020 så kan arbetstiden minskas med upp till 80 procent. Ytterligare info hos >>Tillväxtverket

Vad krävs för att nyttja korttidsarbete?

För att nyttja korttidsarbete krävs, som huvudregel, kollektivavtal om arbetstidsförkortningen. Arbetsgivaralliansen har tecknat avtal som möjliggör statligt stöd enligt den nya lagändringen. >> Via denna länk hittar du de avtal som är tecknade, med tillhörande bilagor, om kortidsarbete

Befintliga avtal gäller till och med 31 december 2020. Om ni vill söka även för våren 2021 så kommer nya avtal att behövas. Just nu för vi samtal med våra motparter om att förlänga redan existerande avtal. Dessa kommer alltså att förlängas till att gälla efter 31 december 2020, förutsatt att Riksdagen godkänner Regeringens lagförslag. Vi återkommer om detta.

Observera att ni måste ingå överenskommelse med samtliga fack som är parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

  1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.
    (Källa: Tillväxtverket)

I tidigare regelverk har arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är  finansierad av allmänna medel inte varit berättigade att söka stöd för korttidsarbete. 

Efter det att riksdagens finansutskott behandlat ändringsbudgeten har beslutade riksdagen den 2 april att detta undantag stryks.  >> Länk till riksdagsbeslutet 

Ideellt arbete omfattas inte av lokalt avtal om korttidsarbete eller Tillväxtverkets stöd, eftersom det inte räknas som lönearbete i juridisk mening. Här läser du mer om skillnaden mellan ideellt arbete och lönearbete. Fråga oss om du är osäker.

Behövs avtal med samtliga fackförbund?

Vilka fack ska jag förhandla med gällande korttidsarbete? Måste jag ingå överenskommelse med samtliga fack som uppräknas i just mitt kollektivavtal?

Ja, avtal behövs med samtliga parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.

Hur räknas arbetstiden vid röda dagar?

Det är många som undrar hur man ska räkna arbetstiden vid röda dagar. En anställd som har 40 timmars arbetsvecka och går ner 40% har då en arbetstid på 24 timmar per vecka. I en vecka med en röd dag, som t.ex. Kristi Himmelsfärdsdag, dras 20% ytterligare av (4,8 timmar). En sådan vecka har då 19,2 timmars arbetstid. Förutsättning för arbetstidsförkortningen är att den anställde är schemalagd den dagen.

Någon minskning av arbetstiden sker alltså inte för den som är schemalagd måndag-onsdag, om den röda dagen infaller på en torsdag.

Kortidsarbete och sänkta arbetsgivaravgifter?

Kommer det gå att kombinera korttidsarbete med sänkta arbetsgivaravgifter?

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna föreslås omfatta alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder föreslås få del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt

>> Länk till ytterligare information 

Kom ihåg avstämningen

Hur går en avstämning till?

Tre månader efter att er första stödmånad påbörjats ska ni göra en avstämning. Om avstämningen inte skickas in i tid, är ni som arbetsgivare skyldiga att betala tillbaka tidigare beviljat stöd. I avstämningen ska det faktiska utfallet för korttidsarbetet sammanställas för stödperioden. Avstämningen kan resultera i att ni kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att ni blir återbetalningsskyldiga. Ni får ett mejl från Tillväxtverket med en länk till tjänsten där ni ska göra avstämningen och söka eventuellt ytterligare stöd. Om ni vill ansöka om mer stöd, görs det i samband med avstämningen. Ni ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.

På Tillväxtverket läser du mer och gör din avstämning

Se film om hur avstämningen går till