Uppsägning av korttidspermitterad

Ska full lön betalas under uppsägningstiden när en korttidspermitterad anställd sägs upp? Det enkla svaret är ja.

Utifrån Arbetsgivaralliansens tolkning av LAS regler vid uppsägning ska du som arbetsgivare betala full lön under uppsägningstiden, även om den anställde korttidsarbetar vid tidpunkten för uppsägningen. Alla avtal som Arbetsgivaralliansen tecknat för sina medlemmar innebär detta, även om de kan vara skrivna på lite olika sätt. Slutsatsen är att du som arbetsgivare ska betala full lön under uppsägningstiden om du säger upp någon som omfattas av korttidsarbete.

Om du har frågor eller funderingar kring detta, tveka inte att kontakta din rådgivare.

Relaterad information