Läkarintyg

Regeringen har den 13 mars 2020 beslutat att ta bort kravet på läkarintyg från dag 8 med syfte att avlasta vården.

Arbetsgivaren kan fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen, att hen varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt delvis eller helt. Blankett för detta hittar du längst ner på denna sida.

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

När börjar detta gälla?
Svar: Regeringen arbetar för ett så tidigt ikraftträdande som möjligt.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Innebär förslaget ökade kostnader för arbetsgivarna?
Svar: I april och maj tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har.

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?
Svar: Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

>> Fler frågor & Svar på rgeringens webbplats 

Relaterad information