Läkarintyg

Regeringen förlänger den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna.

Arbetsgivaren kan fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen, att hen varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt delvis eller helt. Blankett för detta hittar du längst ner på denna sida.

Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna. Förordningsändringen träder i kraft den 7 april, men ska tillämpas från och med den 13 mars.

Förslag om fortsatt slopat krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg föreslås förlängas till 30 september för att minska belastningen på vården. >> Länk till yttelrigare information

Vanliga Frågor och Svar

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan läkarintyg.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

När börjar detta gälla?
Svar: Regeringen arbetar för ett så tidigt ikraftträdande som möjligt.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Innebär förslaget ökade kostnader för arbetsgivarna?
Svar: I april och maj tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har.

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?
Svar: Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

>> Fler frågor & Svar på rgeringens webbplats 

Relaterad information