Läkarintyg under Corona

Tillfälliga regler upphör att gälla den 1 oktober.

Från och med 1 oktober återgår Försäkringskassan till ordinarie tidsgränser för läkarintyg. Det innebär att den som är anställd kommer behöva visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 vid ansökan om sjukpenning. Detta gäller om den första sjukdagen är 1 oktober 2021.

Med anledning av Corona-pandemin har Regeringen under 2020 och 2021 gjort ett flertal tillfälliga justeringar i kraven på läkarintyg. Det säkraste sättet att alltid hålla sig uppdaterad om vad som gäller är att läsa på >>Försäkringskassans sidor om vad som gäller under Corona-pandemin.

Tidigare regler om sjukintyg

T.o.m. 30 juni 2021 – läkarintyg vid sjukpenning från dag 22

Från och med 15 december 2020 behöver läkarintyg vid sjukdom inte lämnas från dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Dessa regler infördes tillfälligt på grund av corona och gäller till och med 30 juni 2021. I vissa fall kan arbetstagaren behöva lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren dag 15.

Försäkringskassan om Corona – ersättning och intyg vid sjukdom

T.o.m. 30 juni 2021 – läkarintyg för vab från dag 22

Från och med 15 december 2020 behöver förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan för sjukt barn vid dag 8, utan från dag 22. Dessa regler infördes tillfälligt på grund av corona och gäller till och med 30 juni 2021.

Regeringen har även beslutat att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

Försäkringskassan om Corona – ersättning vid vab och förebyggande vab

T.o.m. 30 april 2021 – beslut om avstängning krävs för smittbärarpenning

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Den som själv är smittad av covid-19, eller bor med någon som är smittad, ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom hen får smittbärarpenning från första dagen.

Kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19 har tillfälligt tagits bort. Det gäller från och med 6 februari 2021 och fram till och med 30 april 2021. En läkare måste fortfarande ha beslutat om avstängning, det vill säga att personen fått förhållningsregler om att hen inte får gå till arbetet eftersom hen är eller kan vara smittad av covid-19. 

Före 6 februari krävs läkarintyg från dag 1: Undantaget från läkarintyg gäller vid ansökan om smittbärarpenning för dagar från och med 6 februari 2021. Om ansökan gäller dagar före den 6 februari 2021, krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att personen inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.

Försäkringskassan om Corona – smittbärarpenning