Läkarintyg

Från 1 november 2020 gäller de tidigare reglerna för läkarintyg avseende sjukpenning och vård av barn. Från dag 8 behövs läkarintyg för vård av barn och från dag 15 för sjukpenning.

Med anledning av Corona-pandemin slopade Regeringen tidigare i år kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Försäkringskassan beslutade att inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Detta gäller retroaktivt mellan 13 mars och 31 oktober 2020.

Från 1 november 2020 återgår man alltså till de vanliga kraven på läkarintyg som gällde före pandemin. Det betyder att läkarintyg som vanligt krävs från dag 8 vid vård av sjukt barn, och från dag 15 för sjukpenning.