Läkarintyg från 13 mars till 31 oktober 2020

Med anledning av Corona-pandemin har Regeringen i en serie tidigare steg beslutat att alla sjukskrivna mellan 31 mars till 31 oktober 2020 inte behöver läkarintyg de första 14 dagarna.

Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna gäller retroaktivt från och med den 13 mars till och med 31 oktober 2020. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna mellan 13 mars och 31 oktober 2020. Förordningsändringen trädde i kraft den 7 april, och tillämpas från och med den 13 mars till den 31 oktober 2020. Se pressmeddelande från 7 maj 2020.

Arbetsgivaren kan fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen, att hen varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt delvis eller helt. Blankett för detta hittar du längst ner på denna sida. 

Vanliga frågor och svar

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan läkarintyg. Det gäller vid sjukdom mellan 13 mars och 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 återgår man till tidigare regler.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön, vid sjukdom mellan 13 mars och 31 oktober 2020.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Innebär förslaget ökade kostnader för arbetsgivarna?
Svar: I april och maj 2020 tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har.

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?
Svar: Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

>> Fler frågor & Svar på Regeringens webbplats 

Relaterad information