Omställningsstöd vid minskad omsättning

Redan våren 2020 införde Regeringen ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Nu föreslår Regeringen att stödet vid minskad omsättning, ”omställningsstödet”, förlängs med ytterligare 3 månader, så att man kan söka även för augusti, september och oktober.

Många av Arbetsgivaralliansens medlemmar, särskilt på avtalsområdena Upplevelse och Kultur och idrott, har drabbats mycket hårt av pandemin. Därför är det välkommet att stödet nu förlängs med ytterligare tre månader. Förlängningen är riktad till företag som tappat minst 50 procent av sin omsättning under augusti, september och oktober jämfört med samma period förra året. Tidigare beslutade omställningsstöd har godkänts av EU-kommissionen. Eftersom stödet nu utökas till nya perioder blir det ett nytt statsstöd, som måste godkännas av EU-kommissionen innan det får börja tillämpas.

Tidigare beslut

Redan våren 2020 införde Regeringen ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Sedan tidigare gäller att för att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020. För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Så ansöker du om omställningsstöd

Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och det betalas ut genom kreditering av skattekontot. Upptäcker Skatteverket att stödet betalats ut felaktigt eller med för högt belopp blir företaget återbetalningsskyldigt.

Här ansöker du om omställningsstöd (stöd vid minskad omsättning)