Arbetsgivarens sjuklönekostnader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj 2020.  Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med anledning av det nya coronaviruset. >> Pressmeddelande 

I praktiken innebär detta att arbetsgivarna får redovisa sina sjuklönekostnader till Skatteverket, som därefter krediterar på arbetsgivarens skattekonto. 

Förslaget ska gälla alla arbetsgivare under perioden 1 april till och med den 31 maj i första hand.
>> Länk för ytterligare information hos regeringen

>> Länk till ytterligare information hos Försäkringskassan