Arbetsgivarens sjuklönekostnader

Arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020.

Arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har under perioden april till juli. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen till arbetsgivaren sker genom kreditering på skattekontot.

På grund av coronaviruset/covid 19 har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020.

>> Länk för ytterligare information hos regeringen 
>> Länk till ytterligare information hos Försäkringskassan

Förslag för att statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

För perioden 1 augusti till den 31 december ersätts kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har haft till följd av coronapandemin. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.
>> Länk till ytterligare information