Arbetsgivarens sjuklönekostnader

Arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020.

Arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen till arbetsgivaren sker genom kreditering på skattekontot.

På grund av coronaviruset/covid 19 har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020.

>> Länk för ytterligare information hos regeringen 
>> Länk till ytterligare information hos Försäkringskassan

Förslag för att statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.
>> Länk till ytterligare information