Arbetsgivarens sjuklönekostnader

Den 1 oktober återgår reglerna för ersättning till det normala igen.

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga reglerna för kompensation för sjuklönekostnader som riksdag och regering tidigare införde införde under pandemin. Det innebär att ersättning för perioden oktober till och med december 2021 kommer att ersättas enligt procentsatser beroende på hur höga sjuklönekostnader arbetsgivaren har haft under tremånadersperioden, men med högst 250 000 kr. Även de månadsvisa utbetalningarna kommer att upphöra och ersättningen för perioden oktober till och med december 2021 kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2022.

De tillfälliga reglerna som gällde fram till september 2021

De tillfälliga reglerna infördes för att avlasta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader och ersättningen har beräknats utifrån olika modeller under olika perioder.

Redovisningsperioden april till och med juli 2020:
Arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden.

Redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021:
För de sjuklönekostnader som redovisats i arbetsgivardeklarationen för augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

>> Länk för ytterligare information hos regeringen 

>> Länk till ytterligare information hos Försäkringskassan

Som arbetsgivare betalar du ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Du lämnar varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan själv begära utbetalning av pengarna eller låta dem stå kvar för att täcka skatter och avgifter som ska betalas. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på Skatteverkets webbplats.