Tjänsteresor

Tjänsteresor – hur hanteras det?

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Sedan tidigare avråder UD;

  • från alla resor till Hubei-provinsen i Kina
  • från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao
  • från alla resor till Iran
  • från icke nödvändiga resor till Italien
  • från icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea

UD följer situationen noga och gör en bedömning löpande, så följ länken för att bevaka det dagsaktuella läget. >> Länk till UD 

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om att det är ett allvarligt säkerhetsläge. Som arbetsgivare bör du följa UD:s råd och se över vilka tjänsteresor som måste genomföras och vilka som kan ställas in eller genomföras på annat sätt till exempel digitalt. Om du har en anställd som reser i tjänsten är det viktigt att noga följa utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som finns. Längst ner finns några viktiga länkar att följa. 

Är det skillnad om medarbetaren varit på tjänsteresa eller semesterresa?

Nej reglerna om varje medborgares ansvar enligt Smittskyddslagen och ansvaret enligt Arbetsmiljölagstiftningen som beskrivs ovan gäller oavsett syfte med resa. Läs avsnitt om arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar. En arbetsgivare kan införa reseinstruktioner i ett förebyggande syfte. Och utfärda policies för just er verksamhet. Du som arbetsgivare kan införa mer långtgående regler som en försiktighetsåtgärd. Arbetstagaren är skyldig att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp.