Utbildning och Folkbildning

Lönerevision bransch Utbildning och Folkbildning. Avtalet löper mellan den 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Vi får just nu många frågor gällande lönerevision. Detta gäller för respektive område:

Lärarnas Samverkansråd

Per den 1 maj 2017 tillämpas lokal lönebildning.

Avtalet för lärarna löper på till den 30 april 2018. 

Vision och Akademikerförbunden

Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2,2 procent per den 1 maj 2017.

Ökningen gäller retroaktivt beräknat från den maj 2017.

Lönerevisonen följer den modell som sedan tidigare finns i kollektivavtalet.

Det garanterade utfallet gäller inte för lokal arbetstagarorganisation med färre än tre medlemmar. 

Ersättning obekväm arbetstid

Härutöver har parterna kommit överens om att ersättning som utgår för arbete på obekväm arbetstid höjs med 2,2 procent. De ändrade beloppen är: För kategori

  • För kategori A  107,30 kr
  • För kategori B    53,70 kr
  • För kategori C    43,50 kr      
  • För kategori D    21,60 kr

 

 Kommunal

  • 552 kronor 1 maj 2017,
  • 564 kronor 1 maj 2018,
  • 575 kronor 1 maj 2019.

För att ta del av lägst lön nivå två krävs numera att den anställde har för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, men inte ett års sammanhängande arbetslivserfarenhet.

Det är önskvärt att arbetsgivare erbjuder så hög sysselsättningsgrad som möjligt, beroende på verksamhetens behov.