Nya LAS

Nyheter kring förändringar i LAS som träder i kraft under 2022.

  • Viktigt

    Nya huvudavtal mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK

    Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK har kommit överens om utkast till nya huvudavtal och ett nytt och förstärkt omställningsavtal på TRS område. Avtalen träffas som en följd av Trygghetsöverenskommelsen, och innebär såväl förbättrade möjligheter till kompetensutveckling som nya anställningsskyddsregler.