Vad kostar pensioner och försäkringar?

Arbetsgivare som tillhör Arbetsgivaralliansen ska försäkra sina anställda enligt avtal. Här hittar du kostnader för premierna.

Vilken försäkring som gäller för er beror på vilka avtal ni har. Är du osäker på vad som gäller för er, hittar du en översikt om du loggar in under Pension och försäkring.

Tjänstemän - ITP 1

ITP 1 gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare. Det finns undantag där ITP 1 gäller för samtliga tjänstemän. Collectum hanterar ITP.

Rapportera alla tjänstemän över 18 år till Collectum från anställningsdagen - oavsett vilken anställningsform de har eller hur mycket de jobbar. Rapportera nya medarbetare till Collectum löpande så att de får rätt nivå på sin tjänstepension. 

Premier ITP 1 för 2021

ITP ålderspension

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 42 625 kr/mån
 • 30 % av lönedelar över 42 625 kr/mån

Flexpension (deltidspensionspremie)

Här gäller speciella regler, kontakta din rådgivare.

ITP sjukpension

Ni betalar en premie för alla anställda som motsvarar

 • 0,08 % av lönedelar upp till 29 750 kr/mån
 • 0,40 % av lönedelar mellan 29 750 kr/mån och 170 500 kr/mån

Premiebefrielseförsäkring

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar

 • 0,13 % av lönedelar upp till 42 625 kr/mån
 • 1,10 % av lönedelar över 42 625 kr/mån

Tjänstemän - ITP 2

ITP 2 kan bara användas för personer födda före 1979.

Premier ITP2 för 2021

ITP ålderspension

Pensionen är förmånsbestämd. För att premierna som ni betalar ska räcka till den utlovade pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier.

Flexpension (deltidspensionspremie)

Här gäller speciella regler, kontakta din rådgivare.

ITPK

ITPK är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd. Premien motsvarar 2 % av lönen.

ITP sjukpension

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,08 % av lönedelar upp till 357 000 kr/år.
 • 0,40 % av lönedelar mellan 357 000 och 2 046 000 kr/år.

Premiebefrielseförsäkring

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,11 % av lönedelar upp till 511 500 kr/år.
 • 1,04 % av lönedelar mellan 511 500 och 2 046 000 kr/år*

I denna premie ingår också premien för slutbetalning i ITP 2.

(*För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,03 % i premiebefrielse inom detta intervall för ITPK.)

ITP familjepension

Ni betalar för familjepension för den som tjänar mer än
511 500 kr/år. Alecta räknar ut premien utifrån ett antal kriterier.

Mer om premier för ITP hos Collectum

Arbetare

FORA hanterar försäkringarna. Rapportera alla nyanställda arbetare till Fora. Uppdatera också de preliminära lönesummorna, så att fakturan från Fora blir så korrekt som möjligt.

Premier för 2021

Avtalspension

 • 4,5 % för lönedelar upp till 42 625 kr/mån.
 • 30 % för lönedelar över 42 625 kr/mån

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Ingen kostnad för 2021.

Försäkring om föräldrapenningtillägg, FPT

Ingen kostnad för 2021.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 29 750 kr/mån. På den delen betalas 0,15 procent.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,01 procent av den.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO

Ingen kostnad för 2021.

TGL Fortsättningsförsäkring

Betald av arbetsgivare: 352 kronor per person och år.

Mer om kostnader och rapportering hos Fora

Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. De kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet.

Avgift Trygghetsrådet TRS

För medlemmar i Arbetsgivaralliansen är avgiften 0,20 procent och beräknas på hela lönen. Fora fakturerar avgiften för Trygghetsrådet TRS.

Mer om Trygghetsrådet TRS