Semester

Semesterlagen omfattar alla anställda och alla slags anställningar och reglerar tillsammans med kollektivavtalen semester och ledighet.

Enligt semesterlagen har arbetstagaren rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti (den så kallade huvudsemestern). I speciella fall kan huvudsemestern förläggas till annan tid. Inget hindrar att ni kommer överens om att arbetstagaren tar ut sin semester under annan tid. 

Den formella huvudregeln i semesterlagen innebär att att arbetsgivaren först ska förhandla med de kollektivavtalsslutande facken om förläggningen av huvudsemestern innan han fattar förläggningsbeslutet. (Observera att en del kollektivavtal föreskriver annat tillvägagångssätt.) I praktiken brukar dock förläggningsbeslutet fattas på så sätt att arbetsgivaren först efterfrågar arbetstagarnas önskemål inför huvudsemestern och sedan - efter viss jämkande - i samråd med arbetstagarna fastställer semesterlistan.  

Semesterår och intjänandeår

Med semesterår menas den tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten tas ut. Semesteråret enligt lag börjar den 1 april år 1 och slutar den 31 mars år 2. Motsvarande period året innan kallas intjänandeår.

Enligt vissa kollektivavtal kan intjänandeår och semesterår sammanfalla under löpande kalenderår.

Det är ert ansvar som arbetsgivare att se till att all semester (som arbetstagaren inte sparar) läggs ut. 

Tänk på att:

  • kontrollera vad som står i kollektivavtalet,
  • rätt till semesterledighet gäller även om den anställde inte tjänat in någon semesterlön och
  • arbetsgivaren ska se till att de anställda underrättas om semesterns förläggning.