Arbetsmiljöarbete för handeln (distans)

Webbutbildning i arbetsmiljöfrågor för handeln.

Handelsrådets utskott Arbetsmiljö och säkerhet har tagit fram och uppdaterat webbutbildningen Din arbetsplats i handeln

Faktasidor, reportage och filmer varvas med frågor och goda exempel på hur olika arbetsmiljöfrågor kan lösas. Utbildningen är enkel, tillgänglig och riktigt underhållande. Innehållet anpassas efter arbetsplats och roll. Kontor, lager eller butik – alla har nytta av den kostnadsfria utbildningen.