Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och ansvaret för allt detta – hur ser det ut, vad innehåller det och vad innebär det för dig som ledare och chef?

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Vad behöver du som chef veta om arbetsmiljöarbete och vad ska du göra? Är det arbetsställningar, buller, kränkningar, arbetets organisation och hjälpmedel det handlar om? Eller handlar det kanske om arbetstider, hot, våld, trivsel, stress, arbetsbelastning och samverkan? Vilka regler finns? Finns det sanktioner? 

På ett lättsamt sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Genom dialog och olika övningar redogörs för grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering.  

Syfte

Att ge grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas samt genom detta underlätta för fortsatt arbetsmiljöarbete. 

Tid

Kl. 9-16

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela Arbetsgivaralliansen omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella kurstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 06 februari 2020 6 januari Anmäl
Göteborg 28 april 2020 30 mars Anmäl
Stockholm 07 oktober 2020 14 september Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.