Arbetsrätt för folkhögskolerektorer

Kursen i arbetsrätt för folkhögskolerektorer genomförs i samverkan med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO och Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Vi tar upp arbetsgivarens ansvar för personal; det gäller lagar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning av personal m m.

Program kommer.

Tid

Kl. 9-17.

Kursledare

Sven Rosqvist, chefsjurist Arbetsgivaralliansen
Christina Thunberg, Förhandlingsledare/rådgivare Arbetsgivaralliansen

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela Arbetsgivaralliansen omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar