Avtalsinformation för branscherna Vård och Omsorg och TRIA Vård och Omsorg

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Inför lönerevisionen 2019 och kommande avtalsförhandlingar bjuder vi in till en heldag för våra medlemsorganisationer. Förutom kollektivavtalen kommer vi att gå igenom samverkansavtalet och löneavtalet. Trygghetsrådet TRS kommer att vara med och informera om deras verksamhet.

Tid och plats: 11 april i Stockholm, i Sensus lokaler

Tid och plats: 29 april i Stockholm, i IOGT-NTO Klara.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar