Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Ny kurs våren 2019! Två dagar om ledarskap, arbetsgivarskap och HR på Bosön utvecklingscentrum tillsammans med Arbetsgivaralliansen.

Inom ideell sektor och inom idrotten specifikt är HR-kunskapen ofta underprioriterad. Kusen syftar att rusta chefer inom i idrottsrörelsen genom att stärka det idéburna ledarskapet och öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.

Du har en sannolikt en chefsposition inom idrotten, exempelvis på RF/SISU gemensamma kansli, i ett distrikt, specialidrottsförbund eller i en större förening. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället.

Övergripande innehåll

  • Det idéburna ledarskapet.
  • Arbetsrättsliga utmaningar och förutsättningar inom civilsamhället och idrotten.
  • Rollfördelning: vad och hur, tjänstepersoner och förtroendevalda.
  • Mitt ledarskap.
  • Rörelseglädje.
  • HR arbete i ideell sektor: särart, medarbetarskap och chefsroll.

Tid och plats

3-5 april 2019, Bosön utvecklingscentrum, Lidingö, Stockholm.

Anmälan och mer information