Bosön utbildningscentrum bjuder in till Idrottens ledarskapssymposium

Den 13-14 december är det dags för Bosön utbildningscentrums ledarskapssymposium; Styra, leda, utveckla!

På agendan står kraftsamling, kompetens och allt vad möjligheterna till kunskapspåfyllning, erfarenhetsutbyte och nätverkande står för.

Utveckling kräver förflyttning. Förflyttning kräver ledarskap. Till Styra, leda, utveckla! kommer ett antal av landets vassaste inom sina respektive ämnesområden. Områden som varje person i ledande position behöver känna till, förstå och agera utifrån – i förflyttning.

Läs mer om Styra, leda, utveckla