Civilsamhället i det transnationella rummet

– en serie strategiska seminarier för styrelser i den ideella sektorn

Civilsamhället och dess förutsättningar att verka förändras i takt med globaliseringen och utvecklingen i omvärlden. Idéerna handlar om nya former för att omsätta engagemang och vilja i verksamhet. Våra organisationer är dock låsta av nationella regel- och normsystem. För att möta nya utmaningar krävs nytänkande och här har styrelserna en viktig roll att tänka strategiskt och axla det långsiktiga ansvaret att leda organisationen i det transnationella rum som civilsamhället finns och verkar i.

 

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Om seminarieserien

Seminarieserien består av fem steg och utgår från en nyutkommen forskarantologi Civilsamhället i det transnationella rummet.  Seminarierna ger en tankemässig strategisk fördjupning i syfte att förbereda och utveckla styrelseledamöter inom civilsamhället att styra och leda sin organisation utifrån de nya utmaningar civilsamhället står inför. Boken ingår som kurslitteratur och seminarierna tar avstamp i olika kapitel ur antologin.

Vid seminarierna möter deltagarna, förutom styrelseledamöter i andra ideella organisationer, forskare som bidrar med sin kunskap i antologin. Seminarierna sker i samtalsform och fokuserar på möjligheter och utmaningar och idéburen verksamhet.

Medverkar gör även seniorkonsulter från Resource People.

Program

27 november 2018 
Globala idéer som reser och tankecontainrar som formaterar (kap 1)

Medverkande: Forskarna Filip Wijkström och Marta Reuter.
Samtalsmoderator: Torborg Wärn

22 januari 2019
Stolthet på export – Priderörelsen landar i Sverige (kap 2)

Medverkande: Forskarna Magnus Wennerhag och Filip Wijkström.
Samtalsmoderator: Kenth Nauclér

12 mars 2019 
Svensk-iranska krusbär – drömmen om ett paneuropeiskt förbund (kap 4)

Medverkande: Forskarna  Abbas  Emami och Filip Wijkström.
Samtalsmoderator: Christina Nordberg Prah

7 maj 2019
Kooperationen en – en idé på ständig resa (kap 9)

Medverkande: Forskarna Katarina Friberg och Filip Wijkström.
Samtalsmoderator: Torsten Friberg

11 juni 2019: Den svenska folkrörelsen – nationalstatens sista väktare (kap 6)

Medverkande: Forskarna Marta Reuter och Filip Wijkström.
Samtalsmoderator: Marianne af Malmborg

Tid och plats för seminarierna

Seminarierna hålls mellan kl 11-15 inklusive lunch utom sista gången, den 11 juni 2019 då tiden är kl 13-17 med efterföljande middag.

Samtliga seminarier äger rum på Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9.

Anmälan och avgift

Anmälan görs senast den 31 oktober 2018 genom att klicka på gröna knappen anmäl nedan och fyll i :
Användarnamn: Extern
Lösenord: Extern 

Avgiften per deltagare är 20 000 kr exklusive moms.

Arrangörer

Denna unika seminarieserie är ett samarbete mellan Resource People och Stockholms Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetsgivaralliansen är aktiv sponsor.

För mer information och frågor

Hör gärna av dig om du har frågor till Torborg Wärn, torborg.warn@olgor.se

Varmt välkommen med din anmälan!

 Aktuella kurstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 27 november 31 oktober För sent att anmäla sig

Administration av mina utbildningar