Hur förebygger arbetsgivaren diskriminering på arbetsplatsen? Vi går igenom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet. Vi går igenom lagen och vilka aktiva åtgärder som krävs. Vad kan ni göra och vad måste ni göra som arbetsgivare enligt lag?

Ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter på arbetsplatsen kan också gynna utvecklingen i verksamheten. All erfarenhet visar att en arbetsplats med människor med olika bakgrund och kunskaper ofta är mer dynamisk och innovativ än en mer homogent sammansatt arbetsplats.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. Diskrimineringsförbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetssökande eller arbetstagare på en arbetsplats eller överhuvudtaget i samband med anställningen.

Från den 1 januari 2017 kräver lagen att arbetsgivaren undersöker om risker finns för diskriminering och gör analys av orsaken till dessa risker. Kraven på aktiva åtgärder omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Vi går igenom lagen och vilka aktiva åtgärder som krävs? Vad kan ni göra och vad måste ni göra som arbetsgivare enligt lag?

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.