Exklusivt mentorprogram

Vill du ta din ledarroll och er organisation till en ny nivå? Gör det med stöd av en mentor. Arbetsgivaralliansen startar under 2019 ett mentorprogram där du får en individuellt matchad mentor och bjuds på föreläsningar med välkända föredragshållare.

Mentorprogrammet syftar till att stärka dig i din chefs- och ledarroll genom att ge dig verktyg till att utveckla såväl det personliga ledarskapet som arbetsorganisationen i vardagen och med ett strategiskt perspektiv. Programmet startar i oktober 2019 och avslutas i september 2020.

Det här får du:

  • Stöd i din ledarskapsutveckling från en individuellt utvald/matchad mentor
  • Fördjupad insikt i din egen ledarstil och dess utvecklingsmöjligheter
  • Fortbildning i arbetsgivarrollen, ekonomistyrning, kommunikativt ledarskap och samspelet med styrelsen
  • Verktyg och metoder för att arbeta med din organisations utmaningar
  • Nätverk – inom hela civilsamhället

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig via denna länk >>