Webinarier: Utbildningar för vård, omsorg och utbildning

Arbetsgivaralliansen och vår samarbetspartner IV – Idéburen Välfärd är stolta över att presentera följande två kurser i arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Kurserna är riktade till dig som ingår i ägar- och ledningskretsen.

Den 1 januari 2019 infördes krav på ägar- och ledningsprövning hos fristående aktörer inom vård, omsorg och utbildning. Det innebär att det ställs ett gemensamt kunskapskrav på styrelse och ledning när det gäller arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomi och relevant lagstiftning inom området.

Kurserna genomförs digitalt via mötesverktyget Teams.
Kurserna genomförs den 26 april och den 17 maj, kl 18:00 – 20:00
Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna kursintyg.

Innehåll

ARBETSMILJÖUTBILDNING den 26 april 2021
Vad krävs för att skapa god arbetsmiljö på en arbetsplats? Detta är en grundläggande utbildning där vi går igenom arbetsmiljölagen och andra relevanta föreskrifter och lagar på området. Vi pratar också om hur man gör för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

ARBETSRÄTT den 17 maj 2021
Arbetsrätt - ingående och avslutande av anställning.
Vi går igenom hur anställningsavtal ingås och avslutas och vad du som arbetsgivare behöver tänka på vad gäller de arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalet.

Dessa kurser erbjuds kostnadsfritt!

Anmälan och mer information

Läs mer här och anmäl dig på IV- Idéburen välfärd webbplats.