Grundläggande styrelseutbildning

för medlemmar i Skola, Folkhögskola och TRIA

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Upplägget på heldagsutbildningen är skräddarsytt för många av de frågeställningar, problem och utmaningar som tidigare styrelser upplevt i sitt arbete vare sig de verkar i en förening (ideell eller ekonomisk), en stiftelse eller ett aktiebolag.

Genom en blandning av formalia, handfasta tips & verktyg samt praktikfall kan de nyvunna lärdomarna relativt omgående omsättas i det egna styrelsearbetet och i samspelet mellan t.ex. styrelse och verksamhetschef.

De moment som den grundläggande styrelseutbildningen kommer att ta upp är följande;

 • Ideella organisationer & stiftelser – vilka särdrag präglar dessa typer av verksamhet och därmed styrelsens arbete?
 • Den formalia som reglerar styrelsens och verksamhetschefens arbete.
 • Vad innebär formalia och lagstiftning omsatt till det dagliga praktiska arbetet?
 • De olika rollerna, hur utövas de och vad betyder de i praktiken?
 • Vilka frågor avgörs i vilket forum?
 • Hur lägger man grunden för ett bra styrelsearbete?
 • Hur får man det att fungera i praktiken?
 • Grundläggande arbete med verksamhetens ekonomi
  • Vad ska man tänka på i styrelserollen?
  • Vad innebär ekonomi för en icke-ekonom?
 • Ansvarsfrågor i korthet
  • Vad säger lagen?
  • Vad säger god sed?
  • Vad innebär jäv?
 • Styrelsens sammansättning
  • Valberednings arbete
  • Processen

Under de flesta momenten kommer det både att finnas praktikfall som deltagarna får använda sina nyvunna kunskaper på och tillfälle att ställa frågor.

Innehållet i utbildningen bygger till stora delar på boken – Styrelsearbete i ideella organisationer som Satish Sen har varit medförfattare till. Han leder dagen tillsammans med Christina Thunberg som har mångårig praktisk och operativ erfarenhet från vår verksamhet.

Tid och plats

kl 09.00-16.30.
Stockholm- Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9.

Vad ingår

För- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Du avanmäler dig på länken nedan.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.