Idrottens ledarskaps- och managementprogram 20/21

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är en skräddarsydd utbildning för dig som är chef eller förtroendevald inom idrotten eller civilsamhället och har ett strategisk ansvar där du leder andra.

Innehåll

Missa inte att ansöka - Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2020/21

Under tio internatdagar med start i oktober 2020 får du tid för reflektion och eftertanke samt tillfällen att pröva, ompröva och utveckla ditt ledarskap.

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra. Hur kan du som ledare inom en idéburen sektor utveckla både dig själv och din verksamhet? Hur navigerar du i nya tider? Som ledare möter du hela tiden nya utmaningar och kraven som ställs blir allt mer komplexa. Programmet fokuserar på ledarskap både för organisation, grupp och individ. Du kommer att mot bakgrund av forskning och beprövad erfarenhet få pröva, ompröva samt utveckla ditt praktiska sätt att utöva ledarskap och management. “Utveckling kräver förflyttning och förflyttning kräver ledarskap.”

Syftet är att matcha de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom idéburen sektor möter. Efter genomfört program kommer du att ha tränat upp ett antal av de kapaciteter som krävs för att leda en idé- och värderingsstyrd verksamhet och hur du navigerar i olika sammanhang. Du kommer också att få med dig modeller som du kan relatera till andra verksamheter och styrmodeller.

>> Läs mer och ansök senast 31 augusti!