Idrottens ledarskapssymposium 3 december

Hur ska du styra, leda och utveckla som ledare i en föränderlig värld? Välkommen till Idrottens ledarskapssymposium på Bosön 3 december 2020. Riksidrottsförbundet bjuder in till en heldag med framtidsspaning och fördjupning i arbetsgivarrollen och ledarskapets utmaningar och möjligheter. Genom föreläsningar, interaktiva seminarier och erfarenhetsutbyte får du fördjupning i teorier, kunskap och inspiration för att utveckla dig i ledarrollen.

Innehåll

Om utbildningen

Symposiet lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom idrotten. Ämnena berör både individ, grupp och organisation. Under dagen kan du lära dig  scenarioplanering med Kairos Future och en trendrapport kommer släppas som belyser tänkbara trender 2030 inom bland annat ledarskap, professionalisering och arbetsgivarskap. Under de valbara seminarierna kan du välja att fördjupa dig hur idrotten kan rekrytera unga, bli en bättre arbetsgivare och att leda för att få individer att växa.

Syfte

Erbjuda inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar, seminarium och erfarenhetsutbyte grundade i forskning och det idé- och värderingsgrundade ledarskapet. Inspirera och stärka chefer och ledare inom idrottsrörelsen för hållbar utveckling och förflyttning mot strategi 2025.

Vem är utbildningen för?

Ledarskapssymposiet riktar sig till dig i ledande position som förtroendevald, chef, verksamhetsledare eller i övrigt strategiskt ansvarig.

Det här får du

  • Ny trendrapport om framtidens ledarskap och arbetsgivarskap.
  • Intensivkurs i scenarioplanering.
  • Möta framtidens ledare och få ökad förståelse av kommunikationens betydelse och vem idrotten därigenom attraherar och rekryterar.
  • Nya perspektiv på ledarskap, dess möjligheter och utmaningar grundat i aktuell forskning.
  • Utbyta erfarenheter med kollegor. Få inspiration och reflektera kring dina dilemman genom goda samtal.

Anmäl er via länken:

https://www.boson.se/utbildning/omrade/idrottens-ledarskapssymposium/

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna, Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet, TRS.