Kompetensprogram för bransch Vård och Omsorg

Hösten 2020 introducerade Arbetsgivaralliansen och TRS fem nya utbildningsmoduler – med mentorstöd i varje – för att stärka idéburen vård och omsorgs utveckling.

Innehåll

Vi vill stärka idéburen vård och omsorg!

Kvalitetssäkring, social hållbarhet, förändringsledning och mer verksamhet för pengarna är några av de saker som är i fokus. Du kopplar arbetet till er verksamhet och de processer ni använder i vardagen. Modulerna är fristående och är särskilt utvecklade för dig som är chef, specialist eller medlem i en samverkans- eller ledningsgrupp.

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer inom idéburen vård och omsorg. TRS har gjort en behovsanalys för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i dessa organisationer.

Med början i september 2020 erbjöds fem fristående moduler. Den sista modulen äger rum i april 2021. Varje modul består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i din egen organisation.

>> Här anmäler du dig till sista modulen 5: "Mer verksamhet med samma resurser"

 >>Här läser du mer om kompetensprogrammet