Kränkande särbehandling

Hur arbetar du som arbetsgivare med att fånga upp situationer som kan leda till kränkande särbehandling? Har ni beredskap och rutiner på arbetsplatsen?

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Alla arbetsgivare ska ha rutiner för att fånga upp och hantera situationer som kan leda till kränkande särbehandling, innan det leder till sjukdom och ohälsa. Arbetsgivaren är skyldig att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska också ha beredskap för att snabbt hjälpa utsatta. Rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket kontrollerar hur arbetsgivare lever upp till myndighetens föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi går tillsammans igenom regelverket och ger dig som arbetsgivare ett processtöd för hur du som arbetsgivare kan arbeta med frågan.

Notera även att det för närvarande pågår en strörre insats riktat mot branschens medlemmar.

Klicka här för att läsa på Arbetsmiljöverket om insatsen.

Målgrupp

Kursen vänder sig både till dig som redan är ledare eller arbetsgivarföreträdare och till dig som är på väg att bli det inom branschen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Anmälan

Skicka in din anmälan senast två veckor före kursen äger rum. Om du får förhinder och lämnar återbud senare än en vecka före kursen måste vi ta ut en avgift på 700 kronor för att täcka våra omkostnader.

Tid

13.00 -16.30

Pris

Kostnadsfri. Dokumentation och eftermiddagsfika ingår.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.