Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Två dagar om ledarskap, arbetsgivarskap och HR på Bosön utvecklingscentrum tillsammans med Arbetsgivaralliansen.

Syfte och målgrupp

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR är en tvådygnskurs på Bosön med syftet att rusta chefer inom idrottsrörelsen genom att stärka det idéburna ledarskapet och öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.

Du har en sannolikt en chefsposition inom idrotten, exempelvis på RF/SISU gemensamma kansli, i ett distrikt, specialidrottsförbund eller i en större förening. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället.

Förkunskapskrav

Du har grundläggande kunskap om arbetsrätt, kanske genom att du deltagit i Arbetsgivaralliansen kurs: Arbetsrätt för arbetsgivare eller motsvarande utbildning.

Det här får du 

Efter genomförd kurs kommer du lättare se kopplingen mellan arbetsrätt, HR-arbete och ledarskap samt tillämpa det i praktiken. Du har även en ökad förståelse för skillnader och utmaningar det innebär att leda i ideell sektor i relation till ledarskap i näringsliv och offentlig verksamhet.

Övergripande innehåll 

• Det idéburna ledarskapet 
• Arbetsrättsliga utmaningar och förutsättningar inom civilsamhället och idrotten 
• Rollfördelning: vad och hur, tjänstepersoner och förtroendevalda 
• HR arbete i ideell sektor: särart, medarbetarskap och chefsroll 
• Mitt ledarskap 
• Rörelseglädje

Om kursen 

Inom ideell sektor i allmänhet men kanske inom idrotten i synnerhet är den bredare HR-kunskapen ofta begränsad och underprioriterad. Det i bemärkelsen att kunna leda genom att tillämpa grundläggande kunskap i arbetsrätt och HR-arbete som ett strategiskt verktyg. Ibland blir chefer inom idrotten alltför indragna i den operativa och idrottsliga verksamheten vilket skapar mindre utrymme att lära mer om samt tillämpa arbetsrätt och HR i det löpande ledarskapet. Kursen genomförs i samarbete med Arbetsgivaralliansen.

Datum och tider

Kursen genomförs på Bosön med början onsdag 3 april kl. 17.00 till 5 april kl. 15.00

Plats 

Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum på Lidingö

Kursledare 

Fredrik Kron och Johanna S:t Clair-Renard verksamma vid nationella RF/SISU kansliet leder kursen. Expertmedverkan i form av Love Lind, jurist vid Arbetsgivaralliansen och Johan Welander, HR-konsult och författare till boken Idéburen chef.

Avgift, kostnader 

6 400kr vilket inkluderar två övernattningar med helpension.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 mars via länken här
I samband med anmälan ber vi dig besvara en kort enkät i syfte att få en bättre förståelse för kursdeltagarnas vardag samt kunna anpassa innehållet till gruppens behov och önskemål.

Avbokning

Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Kontaktperson och kontaktuppgifter

Innehåll:

Fredrik Kron 
Fredrik.kron@sisuidrottsutbildarna.se

Praktiska saker kring anmälan:

Linda Söderqvist 
Linda.soderqvist@sisuidrottsutbildarna.se