Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Kurs i ledarskap, arbetsgivarskap och HR på Bosön utvecklingscentrum.

Inom ideell sektor och framförallt inom idrotten är kunskap i HR ofta nedprioriterat. Me den här kursen vill vi rusta chefer inom i idrottsrörelsen och ideell sektor att stärka det idéburna ledarskapet och öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.

För vem?

Du har en sannolikt en chefsposition inom idrotten, exempelvis på RF/SISU gemensamma kansli, i ett distrikt, specialidrottsförbund eller i en större förening. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället.

Övergripande innehåll

  • Det idéburna ledarskapet
  • Arbetsrättsliga utmaningar och förutsättningar inom civilsamhället och idrotten
  • Rollfördelning: vad och hur, tjänstepersoner och förtroendevalda
  • Mitt ledarskap
  • Rörelseglädje

Kursledare

Johanna S:t Clair-Renard och Tommy Nordmark, verksamma vid nationella RF/SISU kansliet leder kursen. Expertmedverkan i form av Maria Liljedahl, jurist vid Arbetsgivaralliansen och Johan Welander, HR-konsult och författare till boken Idéburen chef. Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Arbetsgivaralliansen.

Tid och plats

1-3 april 2020 på Bosön utvecklingscentrum.

Kursen kostar 6400 kronor per person, priset inkluderar två övernattningar med helpension.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig senast 28 februari på Bosöns webbplats.