Lunchwebinar: Motivation som drivkraft på arbetsplatsen

Det finns mycket ny forskning om vår motivation och drivkraft, men vad betyder den här kunskapen för våra moderna arbetsplatser, hur kan vi som ledare använda den? Välkommen till ett nytt, spännande webinar i samarbete med Gaia Leadership!

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Under de senaste 15 åren har forskningen kring vår hjärna tagit stora kliv, med mycket ny kunskap om hur vår sociala hjärna egentligen fungerar. Parallellt med detta har det också kommit många intressanta forskningsrön kopplat till motivation, drivkraften som avgör vad vi gör samt hur länge, hur mycket och hur intensivt vi gör det.

Vad betyder den här kunskapen för våra moderna arbetsplatser och hur kan vi få användning av det som ledare?

Under en digital lunch introducerar Anna Wilhelmsson, partner på Gaia Leadership, de här spännande forskningsfälten och därefter får vi möjlighet att reflektera och utforska detta tillsammans i mindre grupper.

Datum

Tisdag 18 januari.

Tid

Kl. 12.00 - 12.55 med inledande digitalt mingel från kl 11.45.

 

Plats

Teams - länk skickas ut till anmälda deltagare en dag före webinariumet.

 

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.