Managementprogram för högsta ledningen inom idrott

Ett unikt och skräddarsytt management- program för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Ett ledarutvecklingsprogram för framgångsrik svensk idrott på sikt

För att ytterligare stärka svensk idrott har Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm tagit ett initiativ till ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Programsatsningens långsiktiga och övergripande mål är att stärka och utveckla ledarskapet inom svensk idrott, bidra till ett mer hållbart ledarskap som ges möjlighet att utvecklas över tid, dela erfarenheter samt ge rika möjligheter till att fördjupa sig i ledarskap med tydlig utgångspunkt i uppdraget.

Passionerade organisationer med specifika utmaningar

På många sätt kan att leda idrottsrelaterad verksamhet jämföras med att gå på slak lina en balansakt – där olika intressen, ibland motstridiga och oförenliga, behöver balanseras för att kunna skapa framgång i verksamheten.

Vanliga utmaningar är att:

  • Balansera hopp och förtvivlan och hjärtat för sitt lag eller idrott med analysen av vad som skapar långsiktig framgång och stabilitet.
  • Att driva omfattande ekonomiska engagemang med starka partners och sponsorer och vara en del av en idéburen idrottsrörelse.
  • Att skapa utveckling, stabilitet och långsiktighet i en situation som styrs av ibland sekundsnabba resultat.
  • Att vara visionär och samtidigt stå med fötterna i leran.

Relaterad information

För ytterligare information och anmälan, klicka på länkarna nedan.