Mentorprogram 2021/2022

Arbetsgivaralliansen och SISU Idrottsutbildarna startar upp ett nytt mentorprogram under oktober 2021. Anmäl dig senast den 16 maj.

Syfte

Programmet är ett ledningsstöd till chefer och ledare inom idrottsrörelsen och övriga civilsamhället och genomförs i samarbete mellan Arbetsgivaralliansen och RF/SISU. Målet är att du som deltagare blir tryggare i ditt ledarskap samt att du får tillgång till ett nätverk av andra personer med liknande roll.

Vem är utbildningen för?

Mentorprogrammet är för dig som är ledare eller chef med strategiska arbets- och ansvarsområden som vill utveckla dig själv och få nya perspektiv. I dialog med en erfaren mentor kommer du utveckla din förmåga att leda effektfullt och ges därigenom förutsättningar att navigera dig igenom ledarskapets utmaningar och möjligheter. 

Programmet vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du leder anställda, ideella eller en mix av båda, utan att nödvändigtvis ha personalansvar. Din roll kan vara generalsekreterare, chef, direktor, ordförande, sportchef, utbildningsansvarig eller liknande.  Programmet fokuserar på just mentorskap och din egen individuella plan. För att öka lärandet genomförs ett antal gemensamma träffar där teori och praktik varvas med ny kunskap, erfarenhetsutbyte och identifiering av framgångsfaktorer.  

Det här får du:

  • En senior mentor med erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället 
  • Kunskapspåfyllnad kring grunderna i mentorskap och teman relevanta för chefer och ledare
  • En skräddarsydd plan som du och din mentor utarbetar tillsammans 
  • Ökad förståelse kring idéburna organisationer och det sammanhang du verkar i 
  • Löpande erfarenhetsutbyte 
  • Självkännedom för att förstå ditt eget ledarskap och dess påverkan på andra och deras beteenden 

Upplägg och tillfällen:

Mentorprogrammet är uppdelat med tre gemensamma träffar och därutöver 6-8 träffar mellan mentor och adeptEfter att ansökningstiden för programmet gått ut sker en matchning mellan programdeltagare/mentor. Matchningen beräknas var klar i mitten på juni. Vi eftersträvar en mångfald av deltagare som uppfyller kravprofilen vilket kan innebära att vi gör ett urval. Förutom att du tillhör målgruppen är motivation och aktiv medverkan nyckelförutsättningar för deltagande. Sista dag för anmälan är den16 maj 2021Max 24 deltagare. 

Träff  1den 12okt 2021
Träff 2den 8 febfeb 2022
Träff 3den 10 maj 2022 

Övriga 6-8 träffar beslutas enskilt mellan adept och mentor. 

Kost och logi

Fika i samband med centrala programträffar samt litteratur.

Utbildningsamordnare

SISU Idrottsutbildarna och Arbetsgivaralliansen

Relaterad information

För ytterligare information och anmälan, följa länken nedan