Nätverksträff för studentkårer i Arbetsgivaralliansen

Välkommen till en dag då du har möjlighet att träffa andra studentkårer, diskutera arbetsgivarfrågor och utbyta erfarenheter utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Innehåll

Den här dagen kommer vi att lägga fokus på styrelsearbetet och styrelsens formella roll i en ideell förening. Vi ger tips till styrelsen samt går igenom samverkansavtalet och lite om arbetsgivarens ansvar i övrigt. Diskussionen under dagen förs utifrån studentkårernas särskilda förutsättningar.

Målgrupp

Du är styrelseledamot eller högsta chefen i en studentkår.

När

12 mars 2019

Tid

10.00–16.30 (kaffe från 09.30)

Plats

IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm

Kostnad

Närverksträffen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Anmälan

Anmälan görs till kurs@arbetsgivaralliansen.se senast den 25 februari, meddela eventuella matavvikelser i samband med din anmälan.

Frågor

Vid eventuella frågor eller önskemål om dagen, kontakta Marie Lav per mejl på marie.lav@arbetsgivaralliansen.se.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
ARBETSGIVARALLIANSEN
Marie Lav, branschansvarig rådgivare Ideella och Idéburna Organisationer