Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Vill du veta vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare och vad du som arbetsgivarrepresentant behöver göra för att leva upp till kraven?

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Det handlar om att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Under ett kort seminarium berättar vi vad reglerna om aktiva åtgärder innebär. Vid seminariet tar vi dig igenom de fyra stegen: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. Vi tipsar om hur stegen kan kombineras med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Välkommen att ta del av metoden och ställ dina frågor!

Tid  14 november klockan 13.00 – 16.00

Vad ingår?

Fika ingår.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsverksamheten.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.