Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Känner du till att nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2017?

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Vill du veta vad förändringarna innebär och vad du som arbetsgivarrepresentant behöver göra för att leva upp till kraven?

Det handlar om att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Under ett kort seminarium berättar vi vad de nya reglerna om aktiva åtgärder innebär. Vid seminariet tar vi dig igenom de fyra stegen: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. Seminariet kommer även att webbsändas.

Välkommen att ta del av informationen och ställa dina frågor! 

Delta på plats eller via webben

Det här seminariet kan du antingen deltaga på plats på United Spaces, Waterfront building  (1.200 kr inkl.moms) eller via webblänk (600 kr inkl.moms) När du anmäler dig nedan väljer du det som passar dig bäst.

 Tid

14-16.

Vad ingår?

Fika ingår.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.