Seminarium: bättre verksamhet och delaktighet genom samverkan

Hur svarar din roll som som styrelseledamot eller anställd i en ideell förening upp mot kravet som ställs på ditt uppdrag? Vad behövs mer av för att skapa engagemang och delaktighet i din förening?

Seminarierna riktar sig till medlemsverksamheter inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer samt bransch Idrott.

Innehåll

I en ideell förening är det stadgarna som ytterst styr verksamheten. Verksamheten har att hantera såväl förtroendemannasidan som tjänstemannasidan. Hur kan du utifrån din roll påverka möjligheten till samverkan och inflytande utifrån arbetstagar- respektive arbetsgivarperspektiv? Hur ser er situation ut?

Arbetsgivaralliansen, Trygghetsrådet TRS och Unionen bjuder in till seminarietillfällen i syfte att medvetandegöra rollen som medarbetare och som arbetsgivare. Vi går igenom rollfördelning och utifrån en beprövad modell ger exempel på hur ni kan utveckla organisationen genom samverkan. 

Seminariet ger er större förståelse för era roller som medarbetare respektive förtroendevald/arbetsgivare.

Seminarietillfällen

  9 april i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 
12 april i Stockholm, Drottninggatan 89 (Sodexo konferens),  
18 april i Göteborg, Radisson Blu, lokal Västerhavet C, S Hamngatan 59,  
25 april i Umeå, P5 Väven, Storgatan 46 A 

Målgrupp

Inbjudan riktas till såväl anställd som arbetsgivarföreträdare d.v.s. styrelseledamot med arbetsgivarfrågorna på sitt bord inom Arbetsgivaralliansens branscher Ideella och Idéburna Organisationer samt Idrott.

Tid

Klockan 15.00-18:00, vi bjuder på fika och lättare förtäring. 

Seminarieledare

Marie Lav, förbundsjurist Arbetsgivaralliansen,
Tommy Edlund, rådgivare Trygghetsrådet TRS,
Jonathan Kibebe, (central ombudsman) och Andreas Wallén (central ombudsman) Unionen.

Pris

Seminarietillfällena är kostnadsfria.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret nedan, senast 10 dagar före seminariet äger rum.

Verksamhetens uppgifter
Deltagare nr 1
Seminarietillfälle
Tillgänglighet
Deltagare 2
Seminarietillfälle
Tillgänglighet