Seminarium: Bättre verksamhet och större delaktighet genom samverkan

Hur ska ni skapa engagemang och delaktighet i er förening? Hur ser de olika rollerna – som styrelseledamot eller anställd – ut och hur relaterar de till ert uppdrag?

Seminariet riktar sig till medlemsverksamheter inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer samt bransch Idrott.

Innehåll

I en ideell förening är det stadgarna som ytterst styr verksamheten. Ni ska hantera rollerna som förtroendevalda och anställda i verksamheten. Hur kan du utifrån din roll påverka möjligheten till samverkan och inflytande? Hur ser det ut hos er, utifrån ett arbetsgivarperspektiv eller arbetstagarperspektiv?

Arbetsgivaralliansen, Trygghetsrådet TRS och Unionen bjuder in till seminarietillfällen för att göra rollerna tydliga och visa hur ni kan utveckla organisationen genom samverkan. Vi går igenom rollfördelningar och ger konkreta exempel på hur ni kan utveckla organisationen genom samverkan. 

Seminarietillfällen efter sommaren

Seminariet kommer att ges även efter sommaren vid dessa datum:

Malmö den 24 september kl.14.00-17.00, plats Malmö Börshus. 
Umeå den 26 september kl.14.00-17.00, plats P5Väven Umeå.
Göteborg den 3 oktober kl.14.00-17.00, plats Scandic Europe Göteborg.

Anmälan till dessa tillfällen öppnar inom kort, men notera datumen redan nu!

Målgrupp

Inbjudan riktas till såväl anställda som arbetsgivarföreträdare (d.v.s. styrelseledamot med arbetsgivaransvar) inom Arbetsgivaralliansens branscher Ideella och Idéburna Organisationer samt Idrott.

Tid

Klockan 14.00-17:00, vi bjuder på fika och lättare förtäring från kl.13.30. 

Seminarieledare

Marie Lav, förbundsjurist Arbetsgivaralliansen,
Tommy Edlund, rådgivare Trygghetsrådet TRS,
Jonathan Kibebe, (central ombudsman) och Andreas Wallén (central ombudsman) Unionen.

Pris

Seminarietillfället är kostnadsfritt.

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Aktuella kurstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Malmö 24 september 23 augusti Anmäl
Umeå 26 september 23 augusti Anmäl
Göteborg 03 oktober 30 augusti Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.