Inbjudan att delta i rådslag om framtidens idéburna välfärd

Idéburen välfärd, IV, är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. Under våren hålls rådslag runt om i Sverige.

Idéburen välfärd är ett stort begrepp som omfattar både vård, omsorg och utbildning. Trots att det handlar om så vitt skilda saker som sjukvård, härbärgen och föräldrakooperativa förskolor förenas vi i vår värdegrund där vi sätter människan och verksamheten före vinstutdelning.

Den idéburna sektorn står inför avgörande utmaningar som krympande ekonomi och detaljstyrning. Vi måste därför gemensamt arbeta för att vi ska kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. En gemensam organisation som är öppen för alla idéburna aktörer oavsett verksamhetsform eller arbetsgivartillhörighet ger oss möjlighet att

  • stödja genom rådgivning
  • ha gemensam kompetensutveckling
  • bistå vid upphandlingar eller bidragsfrågor
  • visa på behovet av en särskild lagstiftning för vår sektor.

För att skapa en gemensam röst inbjuds du och din organisation att delta i rådslag runt om i Sverige. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. Vi vill samtala med dig kring idéburen välfärd.

Kenth Nauclér, Ordförande (föreslagen) och Mimmi von Troil Generalsekreterare (föreslagen).

Idéburen välfärd, IV, är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.

Tid och plats

Rådslagen äger rum  klockan 18-20.30. Informationen uppdateras löpande på iv.nu. Där kan du även läsa mer och anmäla dig.

Relaterad information