Inbjudan att delta i rådslag om framtidens idéburna välfärd

Idéburen välfärd, IV, är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. I januari och februari hålls rådslag runt om i Sverige.

Idéburen välfärd är ett stort begrepp som omfattar både vård, omsorg och utbildning. Trots att det handlar om så vitt skilda saker som sjukvård, härbärgen och föräldrakooperativa förskolor förenas vi i vår värdegrund där vi sätter människan och verksamheten före vinstutdelning.

Den idéburna sektorn står inför avgörande utmaningar som krympande ekonomi och detaljstyrning. Vi måste därför gemensamt arbeta för att vi ska kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. En gemensam organisation som är öppen för alla idéburna aktörer oavsett verksamhetsform eller arbetsgivartillhörighet ger oss möjlighet att

 • stödja genom rådgivning
 • ha gemensam kompetensutveckling
 • bistå vid upphandlingar eller bidragsfrågor
 • visa på behovet av en särskild lagstiftning för vår sektor.

För att skapa en gemensam röst inbjuds du och din organisation att delta i rådslag runt om i Sverige. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. Vi vill samtala med dig kring idéburen välfärd.

Kenth Nauclér, Ordförande (föreslagen) och Mimmi von Troil Generalsekreterare (föreslagen).

Idéburen välfärd, IV, är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.

Tid och plats

Rådslagen äger rum  klockan 18-20.30. Alla lokaler är inte bokade än, informationen kommer att uppdateras på iv.nu.

 • Malmö, 20 januari
 • Göteborg, 22 januari
 • Flen, 27 januari, Tea-lokalen, Storgatan 4, Flen
 • Växjö, 3 februari, Vattentorget 1, Växjö
 • Hallsberg/Örebro, 4 februari
 • Karlskoga, 5 februari, Godtemplargatan 4, Degerfors
 • Falun, 10 februari, Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, Falun
 • Stockholm Norra, 17 februari
 • Stockholm Södra, 18 februari, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
 • Gotland, 20 februari
 • Sandviken, 24 februari, Seegatan 8, Sandviken
 • Umeå, 25 februari, Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå
 • Sundsvall, 26 februari
 • Norrbotten/Arlanda, 2 mars

Återkopplingsmöten

Malmö, 23 mars
Göteborg, 26 mars
Stockholm, 30 mars

Agenda

18:00 Välkommen och presentation
18:15 Hur ser det ekonomiska läget ut inom kommunerna? Vilka besparingar
är att vänta kommande år?
18:45 Frågor med anledning av ekonomi
19:00 Kaffe och smörgås
19:20 Rådslag
20:00 Kort bensträckare
20:10 Sammanfattning och frågor
20:30 Slut (cirka)

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla radslag@iv.nu. Ange plats, antal personer, namn, organisation och eventuellt behov av specialkost.