Seminarium: Om att tänka utanför boxen

Tänk att ni får en formell fråga av femtio personer från Dublin om att få ingå i er organisation, antingen som enskilda medlemmar eller som sammanhållen lokalförening med säte i Dublin — hur kommer ni att reagera?

Ibland ses vårt civilsamhälle som en alltigenom svensk historia. Författarna till boken "Civilsamhället i det transnationella rummet" uppmärksammar i stället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växlande flöden av människor, resurser, information och idéer.

Behöver vi finna nya former för att ge engagemang och vilja i en globaliserad verksamhet? Dessa och liknande frågor kommer att utvecklas av bland andra Filip Wijkström, docent vid institutionen för ledning och organisation, Handelshögskolan i Stockholm. Filip har under nästan 20 år forskat och handlett kring frågor om civilsamhällets ledning, styrning och förändringsstrategier.

Tid

12 mars 2019, klockan 10 till 13.30 inklusive lunch. Kaffe serveras från klockan 9.30.

Plats

Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till styrelser, ledningsgrupper och chefstjänstemän i ideella organisationer och stiftelser.

Detta unika seminarium är ett samarbete mellan Resource People och Stockholms Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetsgivaralliansen är aktiv sponsor.

Ta gärna med en kollega för att fortsätta tankeutbytet på hemmaplan.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt, men vid utebliven närvaro debiteras en administrativ kostnad på 375 kronor.

Anmälan

Anmälan sker per e-post till camilla.andersson@arbetsgivaralliansen.se senast den 28 februari

Ange "Utanför boxen" i din anmälan.

Frågor

För eventuella frågor, eller ytterligare information, kontakta Torborg Wärn, telefon: 070-631 03 31.