Skadligt bruk

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende, och risken ökar när de anställda arbetar på distans. Det kan vara medarbetare och kollegor som kommer sent, missar deadlines eller på andra sätt inte fungerar som tidigare.

Kostnad
500 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Chefer
Förkunskaper
Inga
Ort
Via teams

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Den digitala utbildningen riktar sig till dig som vill ha en bred grund att stå på i frågor om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala droger med mera. Du får en teoretisk grund till att såväl förebygga som agera vid oro för en medarbetares hälsa och misstanke om skadligt bruk.

Efter genomförd utbildning kommer du känna till vad som gäller och vad som förväntas av dig utifrån chefsrollen när det gäller skadligt bruk i arbetslivet samt fått möjlighet att diskutera och reflektera över det.

Innehåll

Vad är skadligt bruk?

 • Definition – vad innebär begreppet?
  Omfattning – alkohol, läkemedel, spel och illegala droger 
 • Förebygga skadligt bruk på arbetsplatsen:
  Riskfaktorer
  Förebyggande arbete i praktiken
 • Arbetsplatsen som spelplan:
  Roller och ansvar
  Arbetsrättsliga förutsättningar
  Signaler att uppmärksamma
  Framgångsrik rehabiliteringsprocess

Utbildningen sker digitalt via Teams.

Aktuella kurstillfällen

Torsdag 27 april

08:30-12:30

Via teams

Anmälan

Administration av mina utbildningar