Styrelseutbildning – fortsättning

för medlemmar inom branschen folkhögskolor och TRIA

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Förkunskaper

• Man har hittat och tydliggjort rollerna mellan styrelse, verksamhetschef och 
övrig organisation.
• Det är ordning och reda i verksamheten.
• Den ekonomiska och övrig rapporteringe fungerar och är tillförlitlig. 
• Styrelsemötena fungerar väl. 
• Styrelsen både bereder och fattar beslut på ett strukturerat sätt. 
• Rapportering till huvudmännen fungerar väl.

Med andra ord finns goda förutsättningar för att lyfta styrelsearbetet till nästa nivå och börja arbeta med frågor som mer långsiktigt utvecklar verksamheten.

Kursdagen

Heldagen erbjuder en fördjupning inom de moment som anges nedan och inom varje moment kommer deltagarna få en mix av kunskap/formalia, bra och väl beprövade verktyg samt att få arbeta med för Huvudmannaförbundets medlemmar relevanta praktikfall.

Utbildningen kommer att fokusera på följande moment;

 • Arbetet med verksamhetens risker.
  • Hur man kartlägger risker?
  • Hur man värderar risker?
  • Hur man förebygger och åtgärdar risker?
  • Vilka nya utmaningar och därmed risker kommer att möta våra verksamheter?
  • Hur detta arbete fördelas mellan styrelse och verksamhetschef?
 • Arbetet med verksamhetens framtidsfrågor.
  • Hur gör man en kartläggning av verksamhetens nuläge?
  • Identifikation, värdering och prioritering av verksamhetens framtida utmaningar.
  • Beslutsfattande.
  • De olika momenten;
   • Uppdatera stadgar och andra styrande dokument.
   • Strategiska framtidsbeslut.
   • Verksamhetsplan.
   • Budget.
  • Vem ansvarar för vad i arbetet?
  • Hur följer styrelsen upp beslut kring dessa frågor?
 • Utvärdering av styrelsens och verksamhetschefens arbete.
  • Varför utvärdering?
  • Hur går den praktiska utvärderingen kan till?
  • Hur utvärderingen används.
  • Vem ska ha tillgång till en utvärdering?
 • Valberedningens viktiga arbete (fördjupning).
  • Hur och av vem utses en valberedning.
  • Hur regleras valberedningens arbete?
  • Hur kan en valberedning arbeta?
  • Hur ska valberedningens arbete och rekommendation kommuniceras?

Under de flesta momenten kommer det både att finnas praktikfall som deltagarna får använda sina nyvunna kunskaper på och tillfälle att ställa frågor.

Innehållet i utbildningen bygger till stora delar på boken – Styrelsearbete i ideella organisationer som Satish Sen har varit medförfattare till. Han leder dagen tillsammans med Christina Thunberg, Arbetsgivaralliansen som har mångårig praktisk och operativ erfarenhet från vår verksamhet.

Tid och plats

kl 09.00-16.30.
Stockholm- Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9.

Vad ingår

För- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar självammer om plats. för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Du avanmäler dig på länken nedan.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.