Styrelseutbildning

Hur lägger man grunder för och bibehåller ett bra styrelsearbete? Den här dagen kommer vi att lägga fokus på styrelsearbetet och styrelsens formella roll i en ideell förening.

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Vi ger tips till styrelsen samt går igenom samverkansavtalet och lite om arbetsgivarens ansvar i övrigt. Diskussionen under dagen förs utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för verksamheter inom ideell sektor.

Kursens upplägg är skräddarsytt utifrån många av de utmaningar som styrelser upplever i sitt arbete, vare sig de verkar i en ideell förening, en stiftelse eller annan juridisk person där det även finns anställda.

Genom en blandning av formalia, handfasta tips och verktyg kan de nyvunna lärdomarna direkt omsättas i det egna styrelsearbetet och i samspelet mellan styrelse och verksamhetschef.

De moment som den grundläggande styrelseutbildningen kommer att ta upp är följande:

Ideella organisationer & stiftelser – vilka särdrag präglar dessa typer av verksamhet och därmed styrelsens arbete?

Formalia som reglerar styrelsens och verksamhetschefens arbete.

Vad innebär formalia och lagstiftning omsatt till det dagliga praktiska arbetet?

De olika rollerna, hur utövas de och vad betyder de i praktiken?

  • Vilka frågor avgörs i vilket forum?
  • Hur lägger man grunden för ett bra styrelsearbete?
  • Hur får man det att fungera i praktiken?
  • Ansvarsfrågor i korthet
  • Vad säger lagen?
  • Vad säger god sed?
  • Vad innebär jäv?

Styrelsens sammansättning

Valberednings arbete

…och lite till…

Välkomna!

Christer Pallin, tidigare chefsjurist vid Riksidrottsförbundet, leder dagen den 18 mars i Stockholm.

Marie Lav, förbundsjurist vid Arbetsgivaralliansen, leder dagen den 4 maj i Göteborg.

Tid och plats

kl 10.00–16.30

Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Vad ingår

För- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1–4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Du avanmäler dig på länken nedan.

Aktuella kurstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Göteborg 04 maj 2 april För sent att anmäla sig

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.