Webinar: Styrelsens formella roll i en ideell förening

Hur lägger man grunder för och bibehåller ett bra styrelsearbete?

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Vilka utmaningar upplever du som styrelseledamot i ditt arbete i din förening? Välkommen till vårt webinar med fokus på styrelsearbetet och styrelsens formella roll. 

Innehåll

Under det här webinaret får du lära dig om:

• Ideella organisationer – vilka särdrag präglar den här typen av verksamhet och därmed styrelsens arbete?

• Formalia som reglerar styrelsens och verksamhetschefens arbete. Och vad innebär formalia och lagstiftning i det dagliga arbetet?

• Styrelsens olika roller, hur de utövas och vad de betyder i praktiken? Hur lägger man grunden för ett bra styrelsearbete och hur får man det att fungera i praktiken?

• Styrelsens sammansättning och valberedningens arbete.

Vi kommer även ha en kortare genomgång av ansvarsfrågor; vad säger lagen, vad säger god sed, vad innebär jäv?

Du får konkreta tips på hur man arbetar i en styrelse, en genomgång av samverkansavtalet samt får en översikt över arbetsgivarens ansvar.

 

Tack vare en blandning av formalia, handfasta tips och verktyg kan den nya kunskapen snabbt omsättas i det egna styrelsearbetet och i samspelet mellan till exempal styrelse och verksamhetschef.

Föreläsare: Marie Lav, rådgivare på Arbetsgivaralliansen

Tid

Tisdagen den 18 januari kl. 09:00-11:00. Webinariet hålls digitalt via Teams, länken skickas ut till deltagare dagen innan.

Välkommen!

 

 

 

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.