Trygghetsrådet TRS bjuder in: Seminarium om karriärväxling för elitidrottare

Seminariet riktar sig till elitidrottare inom hockey och fotboll som börjat fundera på att växla karriär.

Trygghetsrådet TRS rådgivare har stor erfarenhet av omställning för den som engagerat sig djupt och länge i sin idrott. De kommer ut till er arbetsplats på en tid som passar er. 

Innehåll

  • Karriär? Vad innebär det?
  • Karriärväxling och identitet
  • Vad är kompetens och vilken kompetens har du som elitidrottare?
  • Motivation och intressen
  • Engagemang och framåtsyftande drivkraft

Kontakt

För mer information och anmälan, kontakta Trygghetsrådet.