Trygghetsrådet TRS bjuder in

Trygghetsrådet bjuder in till två seminarier i september. Den 5 september anordnas en seminariedag om att bygga en kultur med ständiga förbättringar och den 12 september ett seminarium om att sätta rätt mål.

Gör det enkelt – att bygga en kultur med ständiga förbättringar

Har din organisation genomfört ett utvecklingsprojekt med Trygghetsrådet TRS? Välkommen till en seminariedag, den 5 september, där du får nya verktyg för att bygga en organisationskultur med ständiga förbättringar! Med lättillgängliga verktyg kommer ni att bli bättre på att utveckla er verksamhet. Att bli bra på att omvandla det som fungerat sämre till något bättre är en framgångsfaktor för verksamhetsutveckling.
Läs mer och anmäl dig på TRS webbplats

Sätt rätt mål!

Den 12 september erbjuder Trygghetsrådet TRS ett seminarium där du får arbeta med att sätta tydliga mål. Syftet är att tydliggöra flödet mellan uppdrag, vision, mål och aktiviteter så att alla anställda i en organisation ska kunna se sambandet mellan de egna aktiviteterna och verksamhetens mål.
Läs mer och anmäl dig på TRS webbplats 

Verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk – i Göteborg och Malmö

Trygghetsrådet TRS erbjuder anslutna organisationer med högst fem anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. Nu planeras starten av två nätverk, ett i Göteborg och ett i Malmö. Är du intresserad?
Läs mer om nätverken här på TRS webbplats