Utvecklingscirkel – Styrelseutveckling i ideella och idéburna organisationer

Vad kännetecknar god styrning? Vilka processer kan utspela sig i styrningsarbetet eller i samspelet, verksamheten, hos individen eller gruppen? Välkommen till vår digitala utvecklingscirkel i samarbete med Styrelseinstitutet.

Kostnad
6000 kr (inkl. moms)
Målgrupp
För dig som är verksam i en styrelse eller är nyfiken på att utforska styrningsfrågor och vill lära dig mer om vad som kännetecknar god styrning, om processerna som kan utspela sig i styrningsarbetet, samt samspelet inom verksamheten, individen och gruppen.
Ort
Via Teams

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Inspirerad av den klassiska studiecirkeln erbjuder vi en digital och interaktiv utvecklingscirkel för dig som är engagerad inom ideella styrelser eller bara är nyfiken på styrningsfrågor. Genom att delta i vår cirkel kommer du att få ta del av föreläsningar från Styrelseinstitutet, följt av diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Du får en fördjupad förståelse och inblick i styrelsearbete, ansvar och utveckling, arbetssätt och dynamik. Kunskap som du kommer att kunna omsätta i praktiken i din egen styrelse. Cirkeln sträcker sig över sex tillfällen och syftar till att stärka och utveckla styrelsearbete inom ideella och idéburna organisationer.

Var och när?

Utvecklingscirkeln är uppdelad i sex stycken kurstillfällen som sker digitalt. Inför varje tillfälle skickas en Teamslänk till alla deltagare.

Upplägg

Några dagar innan respektive tillfälle får du läsa en kortare text.

Varje cirkeltillfälle börjar med att kursledaren Eva Gianko håller en kort föreläsning om dagens ämne. Därefter delar deltagarna med sig av tankar, frågor och erfarenheter samt vad läsningen och teoripasset ger oss som individer.  

24 oktober: Parametrar som skapar en god styrning genom Styrelseinstitutets koncept Good Governance. Hur ser gränssnittet ut mellan styrning och ledning?

(Läs mer om Good Governance: https://www.styrelseinstitutet.se/hur-kan-vi-hjalpa-dig/agartjanster/good-governanceanalys/

21 november: Ansvar och utveckling – två centrala begrepp i styrelsearbetarens vardag.

16 januari: Ideella föreningar – lagar och regler att förhålla sig till samt brist på legala strukturer.

20 februari: Så blir du en bra styrelseordförande; ansvar, arbetssätt och gränssnitt.

19 mars: Så blir du en bra styrelseledamot; ansvar, arbetssätt och gränssnitt.

23 april: Så skapas en bra styrelsegrupp; arbetssätt och dynamik.

Samtalsledare
Eva Gianko är VD för Styrelseinstitutet AB. Hon är civilekonom och leg. Psykoterapeut. Hon har flertal VD-befattningar och har arbetat som styrelseordförande och styrelseledamot.

Om Styrelseinstitutet
Styrelseinstitutet AB arbetar med styrelsefrågor för ägare/uppdragsgivare, styrelse och VD/kanslichef med uppdragsgivare i kommersiella företag, kommunala bolag och inom den ideella sektorn. Gemensamt för våra uppdragsgivare är viljan att förbättra sitt styrelsearbete och insikten och att framgång möjliggörs från toppen. Läs gärna vidare på www.styrelseinstitutet.se

Aktuella kurstillfällen

Tisdag 24 oktober

18:00-20:00

Via Teams

Anmälan

Administration av mina utbildningar