Webinar – Avtalsinformation Bransch Idrott

Nu när de nya avtalen för bransch Idrott gällande arbetare och tjänstemän är klara bjuder vi inte till ett informationstillfälle. Den 22 november, kl. 12:00-13.00, är du som medlem välkommen till ett webinar där vi går igenom nyheterna.

Kostnad
0 kr (inkl. moms)

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Bland annat har följande delar ändrats i avtalen:

Avtalet för arbetare  (Fastighets och Kommunal)

  • Möjligheten till förlängd allmän visstidsanställd upphör för avtalet för arbetare.
  • Egen uppsägningstid för arbetstagare utökas till två månader efter anställningstid om två år eller mer.
  • För de som är medlemmar hos Fastighets har arbetstagare nu rätt till permission upp till 2 gånger per födsel för att besöka mödravårdscentral, om det är nödvändigt att besöket sker under arbetstid.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra arbetsfria dagar än de som finns i kollektivavtalet (gäller ej Kommunals medlemmar).

Avtalet för tjänstemän (Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna)

  • Beräkning av föräldralön har förändrats.
  • Restidskompensation kan ges i form av tid.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra arbetsfria dagar än de som finns i kollektivavtalet.

Den 22 november presenterar vår rådgivare och förhandlare Johnatan Kibebe nyheterna i en digital avtalsinformation. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor. Välkommen! 

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar