Webinar – Avtalsinformation Vård och Omsorg

I juni blev det nya avtalet för bransch Vård och Omsorg klart. Den 30 augusti bjuder vi in er medlemmar till ett webinar för att berätta om nyheterna.

Kostnad
0 kr (inkl. moms)

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Nyheter i kollektivavtalet

Det nya avtalet för Vård och Omsorg innehåller stora förändringar vad gäller pension. Ett exempel är flexpensionen som införs under avtalsår två.
Det har också tillkommit en ny anställningsform, så kallad utvecklingsanställning, samt nya regler för dygnsvila som träder i kraft 1 maj 2024.

Den 30 augusti presenterar våra rådgivare och förhandlare Anna Dicander och Jan-Eric Rönngren nyheterna i en digital avtalsinformation. Då kommer även medlemmar ha möjlighet att ställa frågor. Välkommen! 

Läs mer om nyheterna i avtalet och protokollet.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar